Породата Симентал за Австрия

0

Историческо развитие на породата Симентал в Австрия:

13-ти век в Швейцария-първите крави
1459 г. – Начало на действителното развъждането на тази порода
1750 г. – Износ на първите животни от Швейцария
1830 г. – Внос на първите кравите в Австрия от Швейцария
1894 г. – Основаване на първата асоциация за развъждане австрийският Симентал
1895 г. – Създаване на “Alpine Симентал
1900 г. – Изместване на „центъра на тежестта” на отглеждане крави за производство на мляко
1950 г. – Нова цел развъждане –крави за мляко, месо и работа
1950 г. –  създаване на AGÖF (Асоциация на австрийският симентал)
1960 г. –  Начало на крави с бозаещи телета – развитие на специализиран “Симентал за месо”
1975 г. –  Засилване производството на млякото, като същевременно се поддържа производството на говеждо месо
1997 г. –  Въвеждане индекси с цел развъждане за мляко, месо и екстериор
2000 г. –  Разработване на нова програма за развъждане на Симентала.
2009 г. –  Първа версия на развъдни стойности за мастит, здраве, характеристики, проблеми с плодовитостта и родилна треска ..
2011 г. –  Геномна генетичната оценка при Симентал – официален статут.

Симентала е средено-едра порода говедо с много добре развита костна система и мускулатура. Цветът се променя от светложълт до тъмно червено-кафяв и понякога с бели петна. Главата е зад очите в повечето случаи е бяла, а също и долната част на краката.
Сименталското говедо може да бъде използвано, като за мляко така и за месо, но може да има и двойно предназначение.
Породата се характеризира със своята адаптивност към всички производствени и климатични условия и се отличава с плодородие, дълголетие и приспособяемост към пасищно и оборно отглеждане. Днешният ден развъждането и обхваща 38% крави от Симентал за мляко, 18% за месо и 44% комбиниран тип.
С подходящо управление на млечните Симентал, добивът на мляко е сравним с този на чистите млечни породи. Целта при млечния тип е да се постига повече от 6000 кг мляко през първата лактацията, 7000-9000 кг следващите лактации с 4,2% мазнини и 3.7% протеин.

Статистика:2014/2015 г

Мляко  – Записани в родословната книга 251 536 крави. Постигнали средна млечност от  7 220 кг., мляко с  4,15% мазнини;  3,40% протеин и 545 кг мазнини + протеин. Постиженията на 71,789  отелени юници-  6537 кг мляко, 4.12% мазнини, 3,37% протеин и 490 кг мазнини + протеин.

Месо –  при тестовете е получен средно дневен прираст от1366 грама дневно

Изкуствено осеменяване, програма за развъждане – 96% от Сименталските крави записани в родословните книги се заплождат изкуствено.
Реализира се проект ” нова геномна програма за развъждане” и се използват възможностите, които се предлагат в геномната селекция. От 1200 специално избрани майки се отделят за бици 10 мъжки телета.

Маркетинг –  26000 броя Симентала  (бици, крави, юници, телета за разплод) се продават годишно на организираните повече от 140 пазара . В допълнение, около 8400 разплодни животни се продават от фермите. Общо около 20 000  разплодни говеда от Симентал се изнасят годишно. В допълнение, генетика в контейнера (сперма и ембриони) се предлага от австрийските осеменителни  центрове на вътрешни и външни пазари.

Асоциацията на австрийската федерация Симентал  със своите 11 асоциации-членки се стреми да осигури национално и международно ниво чрез възможно най-доброто сътрудничество в областта на отглеждането  и  съвременен маркетинг- холдингови дружества Симентал.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here