Трудни дни за овчарите на Балканите-помощта е 6.2 евро на глава

0

Румъния – Стотици овце по улиците! Преди няколко дни стотици овце „излязоха” по улиците на гр. Куртя де Арджеш. Един от най-добрите овчари на Румъния – Дан Петреску, отглеждащ над 2 500 бр овце, привлече внимание на институциите с цел решаване на няколко  проблема.

На първо място това е, че фермера е загубил над 600 хектара пасища след изтичане на договора му и те са дадени за ползване на хора, които нямат животни. Напрежението е подсилено и от слабата реализация през тази година на агнетата. Оставайки без пасище овчаря насочва овцете си към кметството,  да ги остави за отглеждане.

Румъния: Условията за допустимост ИЗИСКВАНИЯ – Фермери отглеждащи овце, които никога не са били досега под селекция, са поискали обвързана подкрепа за 2017 г., но за тази цел трябва  да станат членове на съответната асоциация, да запишат животните си в племенната книга за породата. Това трябва да стане  до 1 септември 2017 г.

Други критерии за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени от овчарите са: на  регистрираните женски животни   от породата, за всеки 35 бр трябва да има по един коч  вписан в книгата на породата. Съчетаната помощ се предоставя  до 500 глави /овце / кози. Размерът на помощта, при овцете и козите  за 2016 г. е била 27,06 евро.

България: Националната овцевъдна асоциация поиска спешен de minis. – “В рамките на няколко дни ще входираме искане за спешен de minis за млечното животновъдство, в частност овце и кози. Искаме спешно тази помощ  заради кризата в сектора. Причините са много, като неспиращия спад в цената на млякото, но освен това овчето мляко на места продължава да не се изкупува“, – коментира Симеон Караколев.

Гърция:
Говеда – обвързаната подкрепа за помощ при едри преживни животни, в съответствие с решение на правителството е да  бъде 140 евро за брой животно през тази година. През миналата година тази сума бе 171.8 евро за крава.
Овце – обвързаната подкрепа в сектора на овче и козе месо, както за планинските и необлагодетелстваните райони и в равнините, е в съответствие с постановление на правителството и ще е 6.20 евро за глава допустимо животно. Толкова ще вземат и фермерите които отглеждат овце в равнинните части на страната.

Гърция: Най-напрегтано  остава положението в Гърция, относно изкупните цени на козето мляко. От началото на кампанията цените са паднали с 25 цента на кг., за да достигнат към днешния ден до 72-76  евро цента. Според фермерите, масовия внос на мляко, повечето от които е незаконен от двете граници – с България и Македония, както и от пристанището на Игуменица,  допринася за ниските цени. Козето мляко е от голямо значение за Гърция – от него се изготвят 19 млечни продукта. Млечната промишленост е от голямо значение за икономиката на Гърция, става дума за един милиард евро годишен оборот и повече от 4000 работници заети в производството на млечни продукти. Фермерите също казват, че вноса на овче и козе мляко, независимо дали законно или не, е ненормален акт и на практика е престъпление срещу тях.

Поради тази ситуация са  сериозно засегнати и животновъдите, и производители на сирене, и търговци, и дребни търговци, потребители и туристи. В тази връзка фермерите са изпратили писмо до министерството на земеделието в което се казва:- “Държавата е длъжна да защити справедливите правила за конкуренция на пазара с необходим строг контрол  и движението на стоките. Ние питаме, как правителството възнамерява да защити гръцките производители и домашното производство при  масивен вноса на овче и козе мляко”.

 

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here