Отказ за обсъждане на инвестиции

0

Предстой, обсъждането на проект за промяна на НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г.

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. “ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ОТ МЯРКА 4. “ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Както знаем, Наредбите свързани с инвестиции в родното земеделие винаги са предизвиквали голям интерес и всички заинтерисовани групи винаги са гледали да дръпнат „чергата” към тях. Сега обаче, още преди началото на обсъждането, един от „големите”играчи на пазара за месопреработка – АМБ се отегли от обсъждането. Аргументите са „железни”. Някой ще си помисли, че отново големите се правят на интересни. За съжаление това са реалностите и трябва да се съобразяваме с написаното в писмото. Това е един сигнал, който изпреварва събитията и още отсега трябва да се изгради концепция, какво ще се прави занапред. В противен случай ще си хапваме вурстерчета, пражка шунка, чеснов френски салам, леберкес и много други.

В казаното няма нищо поръчково, а просто изказваме становище по въпроса.
Говедовъд.ею

Българският бранш „МЕСОПРЕРАБОТКА“ , чиято структуроопределяща част за страната са компании, членове на Асоциацията на Месопреработвателите в България (АМБ), се конкурира на родния ни пазар с европейски компании с капацитети над 200 тона дневно.Тези капацитети правят производствените им разходи несравнимо по-ниски от нашите.
Купуваме суровини от същите страни, които по същата причина (по-ниски производствени разходи) се предлагат на по-ниски цени от произвежданите у нас, въпреки допълнителните транспортни разходи при ВОД (вътрешно общностни доставки).
В същото време България е сред големите износители на ключовата суровина за производството на месо – зърно. Браншът губи конкурентоспособност на свития вътрешен пазар. Излизането на външни пазари с месни продукти е зле информирано пожелание. Почти всички работещи предприятия НЕ се намират в селски райони. Произвежданото в страната БИО месо е в символични количества на цени, които българският потребител не може да си позволи.
При тази обективна настояща картина, наредбата толерира създаването на още по-малки предприятия в селски райони, което води до още по-слаба конкурентоспособност. Да подминем острият недостиг на работна ръка.
Компаниите членове на АМБ нямат шанс да класират проект по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 г. Нашето предложение да се включи основният критерий EBITDA, поради който голяма част от одобрените проекти не получават банково финансиране, категорично се отхвърля.
Поради изброените факти участието ми в работната група е безсмислено.
С надеждата, че не разбирам правилно целите на наредбата, моля да приемете оттеглянето ми от участие в работната група.

С уважение,
Кирил Вътев

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here