За ветеринарните специалисти – браво за смелоста

2

Браво за смелоста на нашите ветеринарните специалисти. Правилата във ветеринарията са жестоки, но трябва да се спазват. Всички искаме да изнасяме живи животни, всички искаме да печелим от животновъдството и всички си мълчим когато видим или научим за такива неизвестно от къде дошли животни. Просто няма да стане, хората няма да  ни допуснат до пазарите ако се прави това. Така че,  да не се обвинява контролния орган, а да му се помага в тази връзка. Модерното животновъдство не иска компромиси, то иска много работа и изпълнение на правилата и регламентите.
Говедовъд.ею

Съобщение на БАБХ- ОДБХ – Шумен конфискува 15 животни без никакви документи

Областна дирекция по безопасност на храните, град Шумен конфискува 15 животни в село Каспичан, община Каспичан, област Шумен. След подаден сигнал от жители на селото в двор е установена 1 крава и 14 телета без ветеринарномедицински свидетелства за произход, за здравен статус, документи за придвижване, както и без ушни марки. Констатираното е изключително сериозно погазване на ветеринарномедицинското законодателство на Р България, както и това на ЕС.

Лицето, представило се за стопанин на животните, не е представило никакви доказателства на откритите животни да са извършвани мероприятия по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България – по-конкретно не са били ваксинирани за син език, Заразен нодуларен дерматит, антракс, не са взимани и кръвни проби за изследване и за други опасни за човешкото здраве болести. Землището на Капсичан е антраксно огнище и ежегодно на всички овце и говеда задължително се извършва ваксинация срещу антракс. Няма данни дали животните са изследвани за бруцелоза и туберкулоза – други особено опасни болести, предавани на хората. Не са били представени и задължителните записи за лекуване на животните и карентните срокове след евентуални лечения – най-важната мярка за овладяване на антимикробната резистентност при животни и хора.

Животните са били потенциално опасни за здравето на животните и хората.

С цел предотвратяване на опасността от разпространяване на заразни болести в страната, както и защита здравето на консуматорите, съгласно действащото законодателство в областта на ветеринарната медицина (съгласно чл. 139а и чл. 139б от Закона за ветеринарномедицинската дейност) животните са умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж.

Проверката е извършена съвместно с органите на МВР. За случая е уведомена и Прокуратурата.

БАБХ използва случая да напомни, че област в Шумен са констатирани 3 огнища на туберкулоза по говедата, а в 36 селища животните се ваксинират срещу антракс, тъй като там заболяването е констатирано. В близост до село Каспичан е констатирано едно от последните огнища на Заразен нодуларен дерматит в страната.

Имайки предвид аналогичната причина (а именно грубото погазване на ветеринарномедицинските изисквания) за поява на случая на антракс в с. Млада гвардия, обл. Варна през 2015 г., застрашил здравето и живота на хиляди граждани и летовници, както и на заразата от бруцелоза в гр. Рила, обл. Кюстендил през 2016 г., засегнала и инвалидизирала над 20 човека за продължителен период от време, Агенцията ще продължи безкомпромисно да изпълнява своите задължения с цел осигуряване на нормална бизнес среда за отглеждане на животни, както и за гарантиране правото на консуматорите на безопасна храна и опазването им от зоонози и антимикробна резистентност.

 Източник: www.babh

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. А защо обслужващите ги мишоци ЧПВЛ досега не са съобщили…….,кой е виновен сега а?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here