Скандалът с промяната на БДС за кисело мляко

0
Снимка:btv „Чети етикета”

След еднодневната журналистическа активност  по въпроса за стандарта на киселото мляко и кофичките, бурята сякаш отмина и по-стар обичай се вървеше към зад кулисно решение на проблема. Говедовъд.ею се стремеше да информира своите читатели, като  публикува три материала:

Още за „мистерията“ по сагата за БЪЛГАРСКОТО КИСЕЛО МЛЯКО

„Труд“ – Технически комитет решава съдбата на киселото мляко

Киселото мляко „влезе“ и в парламента

Последния  е отговор на министъра на МЗХГ. Всъщност  той пази  „честа на министерството” за нещо, за  което не е виновен.

Сега отново по темата ще ви запознаем  с материал публикуван от Асоциацията на млекопреработвателит в техният  вестник Мляко плюс. Говедовъд.ею

КОЙ ИСКА ДА  БЪДЕ  ПРОМЕНЕН СТАНДАРТЪТ- БДС ЗА КИСЕЛО МЛЯКО, КОЕТО Е ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА НА БЪЛГАРИЯ 

  • Лобиско предложение и невежи чиновници, чии са интересите за тази промяна?
  • „Мляко +“ очаква отговори на зададените въпроси с имената на служителите, внесли предложението, както и фирмите, които са имали интерес за това

Министерство на земеделието, храните и горите не подкрепя предложението за промяна на БДС стандарта за киселото мляко. Това становище беше изпратено до Българския институт по стандартизация, където на технически комитет на 16 юни ще бъде разгледано предложението, съобщи МЗХГ.

Министерството изразява позиция, че количеството на двата основни щама в българско кисело мляко – лактобацилус булкарикус и стрептококус термофилус трябва да остане без промяна, така както е записано в сега действащия БДС. Причината е, че всяко изменение ще доведе до промяна и в микробиологията на киселото мляко по стандарт.

Министерството на земеделието, храните и горите държи на запазването на традиционния характер на българските млечни продукти, които са познати в цял свят със своето качество и уникалност още от древността.

Първата искана промяна в БДС е за опаковките. Поискана е от компания със значителен пазарен дял, чиято централа е в Гърция. Тя настоява да отпадне изискването за материала. Експерти обаче обясняват, че материалът на кофичките е изключително важен, тъй като единствено в света българското кисело мляко по технология ферментира в опаковките.

Второто предложение е за промяна в съдържанието и съотношението на двата основни щама – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Предложението е внесено от шефката на Дирекция “Политики по агрохранителната верига” на земеделското министерство Лора Пастухова-Джупарова, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и фирма “Вамид 2002” ООД.

Проверка на “Труд” установи, че Пастухова е действала зад гърба на земеделския министър Румен Порожанов.

Ние също не бихме подкрепили подобна промяна, категорично заяви Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България пред „Монитор“. Той посочи, че никой не е потърсил представители на браншовата организация за коментар или, за да обясни каква е необходимостта за подобно нещо. По думите ми предложението на БАБХ буди  недоумение, защото те не са производители, нито изпълнители, а са просто контролен орган.

Още повече, че не знаем до какво би довело тяхното предложение, защото не сме запознати с мотивите, посочи още Зоров. Според него при комбинацията, използвана в момента е с доказано здравословен характер на въздействие на киселото мляко

 Все пак за нас и потребителите това е най-важно, коментира той.

Решението за действащия стандарт беше взето с пълен консенсус през 2010 г. Въвеждането на БДС беше обсъждано в продължение на няколко години, както между бранша и производителите на закваски, така и с научната общност и с представителите на държавата. Доста работа се свърши тогава и е направено, това което трябва особено за съотношението между булгарикус и термофилус, посочи още Зоров. И заяви, че седем години стандартът не е показал необходимост за смяна на бройката живи организми в млякото или за съотношението. Щом министерството не го е подкрепило смятам, че нататък пътят е ясен, коментира бизнесменът.

На 16 юни 2017 г. технически комитет Българския институт по стандартизация предстои да разгледа предложението. Междувременно и народни представители депозираха въпрос към министъра на земеделието Румен Порожанов относно предлаганата промяна на БДС за киселото мляко и контрола, който ведомството упражнява върху производителите за спазването на стандартите.

В предаването на БиТи Ви „Чети етикета“ председателя на УС на АМБ инж. Димитър Зоров и изпълнителният директор на БИС  Ирен Дабижева коментираха скандално внесена от МЗХ поправка  за изменение на биологичния състав на киселото мляко и след това изтеглена от аграрното ведомство, в опит българското кисело мляко, произвеждано по БДС да бъде „заличено“ . Ето какво бе тяхното становище:

 Елена Славова, експерт в МЗХГ, която е участвала в работната група, изготвила предложенията за вече известните скандални промени в БДС за кисело мляко- микробиологични показатели.

Предложенията за промяна са от м. Април 2017г. във връзка с проведена среща в МЗХ, по време на служебния кабинет, с представители на БАБХ във връзка с разглеждане участие в процедурата за издаване на удостоверение за БДС.

Причината за започване на дискусията за промяна

„Бяхме информирани, че различно се тълкуват и интерпретирят резултатите от лабораторните изследвания, включвайки микробиологичните показатели и тогава се взе решение да стартира такава процедура. Тази промяна, която предвиждахме да се случи нямаше да повлияе на качествените характеристики, заложени в стандарта. Новото решение за отмяна на предложението беше взето, тъй като то не срещна разбиране и фактът, че има съмнение от потребителите, че те ще бъдат подведени ни накара да изтеглим предложението си. Не се бързало, за да бъде прокарано решението.“

Ирен Дабижева: На 16 юни ще бъдат разгледани предложенията за промени в БДС за кисело мляко за опаковките. Ще бъдат разгледани спектъра на опаковки, които отговарят за изискването на българското и европейско законодателство, разрешени за контакт с храни, които отговарят на изискванията за обща и специфична миграция. Специфичната миграция е свързана със специфичния продукт. Това касае и киселото мляко, тъй като ферментацията му продължава и в опаковката. За видовете опаковки ще бъдат направени изпитания за обща и специфична миграция , конкретно за киселото мляко. Едва тогава ще се вземе решение за промяна на стандарта.

В Закона за националната стандартизация е записано, че всяко физическо или юридическо лице може да направи предложение за разработване на нов национален стандарт или за изменение на съществуващия. Предложението трябва да бъде добре обосновано. Първото  писмо предложение за промяна бе внесено на 5 април 2017бе отхвърлено , защото бе телеграфно. Ние поискахме ново, което е внесено на 27 април и то е подкрепено от БАБХ , в което е включена подробна обосновка за промяна. Иначе предложението е подкрепено на сайта на БИС от МЗХ, БАБХ и една фирма „Валмид“.

Димитър Зоров: АМБ беше изненадана от предложението на МЗХ за промяна на БДС за кисело мляко – микробиологични показатели. Ние сме браншът и никой не ни е поканил или информирал. Тази бърза процедура за промяна е направена от служебното правителство и новото ръководство на МЗХГ оттегля това предложение, но не под обществения натиск. Не прави чест на дирекция ПАВ, тъй като служителите в нея са едни и същи и ако някой за нещо ги е накарал даго свършат под натиск трябва да го кажат защо. Първата искана промяна ще се отрази върху качеството и спецификата на българското кисело мляко- имат ли анализи,и мат ли изследвания. Преди 7 години бе приет стандарта, а още преди това – 3-4 години бяха правени множество анализи и акад. М. Балтаджиева беше председател на работната група и все още е, а тя се занимава повече от 50-60 години с киселото мляко, и сега едни служители решават да правят промени! Има причина, има някой, който е накарал тези служители да пристъпят към тази процедура.Може някой за някого да го е направил. Служители от БАБХ споделиха, че няма проблем с данните и разчитането им в стандарта за кисело мляко. Има кой да изяснява случая. Пробите при сертификацията на БДС се прави в една единствена лаборатория – на столичната БАБХ, която е и единствената референтна лаборатория.Не може едни и същи специалисти веднъж да разчитат едно, а след това да заявяват, че не им е ясно. Не може да се променя стандарта и то на киселото мляко, което е ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА НА БЪЛГАРИЯ.Не съм съгласен и с интерпретацията, че ще направим йогурт, тъй като съставът на българската закваска е лактобацилус булгарикус и стептококос термофилус. Винаги се търсят сензации.

Ние не видяхме подробна обосновка за тази промяна, а и не е спазена процедурата за обсъждане, както се прави друг път.

Втората промяна за опаковките ние АМБ сме на едно мнение с госпожа Дабижева,че не може да се отваря вратата за всички видове опаковки, тъй като някой може да реши утре, че може да опакова кисело мляко по БДС в плик. Всяка една опаковка трябва да се изследва и да се види как ще се отрази на българското кисело мляко.

Милена Нинов, микробиолог, технолог във фирма:  Българското кисело мляко се произвежда от суровина, добита от здравиживотни в България, отговарящо на определи микробиологични и  физикохимични показатели  и от симбиотична закваска за българско кисело мляко произведена и патентно защитена в България от двата щама лактобацилус булгарикус и стептококос термофилус.

Във входящия контрол на предприятието суровото прясно мляко се изследваза физикохимични и микробиологични показатели, инхибитори, антибиотици. Ако има антибиотици това мляко не влиза в производствения процес на предприятието. Технологията на производство на кисело мляко е строго регламентирана по БДС стандарта- стандартизация на млякото, пастьоризация и ферментационен процес. Оптималната температура за влагане на закваската е 42-44 градуса по целзий.

Скандалното предложение за промяна микробиологичните показатели на БДС стандарта за кисело мляко, според източници на вестник „Мляко+“ е лобистко. АМБ се надява, че ръковоството на МЗХГ ще разбули цялата истина и ще отговори на страниците на вестник „Мляко+“ кои са служителите, които лобираха ? Каква е причината за този скандал, който носи само негативи на бранша, на млечния сектор, на България, тъй като изданието на АМБ – „Мляко+“ се разпространява в електронен вид не само у нас, но и в чужбина, четат го и в далечна Япония, която има лицензионен договор от повече от 40 години за използване на наименованието „българско кисело мляко“ и използване на нашата симбиотична закваска, а се знае, че нашето мляко е известно и се произвежда и в Китай, Р Корея, Виетнам и много страни. Ние подозираме, че този скандал ще се отрази и икономически на страната ни. Трябва ли, заради некомпетентни чиновници България да продължи да губи? Кой иска това и каква е целта?  Докога ще продължаваме да не защитаваме нашите ценности, постигнати с много труд, усилия и научна работа от поколенията преди нас?

Настояваме МЗХГ да влезе в сайта www.dir.bg и да прочете над 513 коментара по темата и да даде отговор на хората, които задават множество въпроси по темата и скандала.

Източник: Мляко+

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here