Мнението на един фермер дадено преди Съвета по животновъдство

0

Говедовъд.ею дава трибуна на всеки който се престраши да ни изпрати своите виждания, предложения и всичко останало свързано с говедовъдството. Трябва да се говори повече затова защото няма време за чакане. Получават се интересни неща в момента. При една добра цена на млякото ние затваряме ферми и то ферми не от малките, а вече от средните. Хората се чудат откъде да намерят работници и специалисти, защото искат да използват ситуацията с млечния пазар ние правим обратното.

Ето коментара на  един фермер във Фейсбук групата „Да си земеделски производител в България”:

– Ферма Зайчари:-“ Започнах разпродажба на 70 броя крави млечно направление Спрях пробите и даване на млеко и в момента елате да видите как го изсипвам в канавката. Останаха още 20 броя за продажба и въобще не съм отчаян даже ми е добре че се оттървам от този 15 годишен кошмар само ми е жал за животните че са създавани с много труд и лишениия Това е реалноста и то почти за 80 процента от животновадите като мен.”

– това вече е страшно. Въпреки веселия тон на фермера, той не може да скрие своята мъка.
Какви решения са взети на съвета ще разберем днес. Това което предварително анализирахме

Съвет по животновъдство – какво трябва да се решава

се случи и то повече от 100%. На практика бе прието предложението на НСГБ за компенсиране цените за млечните проби /които не са никак малки/ под формата на помощ за сектор мляко. Публикуваме без съкращение мнението  по отношение разглеждания въпрос на фермера Панайот Тодоров от гр.Сливен, който винаги в прав текст е казвал, това което мисли в името на развитието на говедовъдството. Колкото повече такива открити становища толкова по-добре.

Говедовъд.ею

Съвет по животновъдство.

 1. Преди началото на дискусията е правилно да се легитимират членовете на СЖ, защото според правилника те представляват различни браншови организации, болшинството от които се побират в един файтон, не са регистрирани по законов ред и нямат никаква дейност в полза на фермерите, освен стачната. За над петнадесет години нито едно ръководство на МЗХГ и нито един съветник на Министъра не съдейства да се изработи нормативна база за формиране и дейност на браншовите организации и съюзи в селското стопанство, а и не съдействаха на фермерите да се обединяват чрез участие в мерки-142 на САПАРД и ПРСР 2007-2014г., а за ПРСР-2014-2020г. мярка 9.1- мина повече от половината на програмния период , а и тя е неработеща.
 2. СЖ е наложително да е работещ и да предлага реални и изпълними съвети на Министъра на ЗХГ за укрепването и развитието на въдствата и когато той и екипа му преценят тяхната целесъобразност, да намерят приложение в нормативната уредба и дейността на сектора. От учредяването на СЖ до сега много са малко предложенията, които са намерили практическо измерение в решения на МЗХГ и да е подобрило работата на сектора. Но от друга страна е ярко пиар мероприятие на МЗХГ и медиите широко го отразяват – с две думи цялата пара отива в свирката. Тотално са изключени от работата му научни капацитети в животновъдството.

По предложения дневен ред.

 • Специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол – Наредба № 2 от 23.02.2017 г.
       Докладва: Българска агенция по безопасност на храните,
                         Дирекция: „Животновъдство“

Тази Наредба е поредната, която е „изпипана” от държавния чиновник на хартия и толкова. Не са извършени и довършени организационни въпроси преди влизането и в сила – разд.3 чл.6.1-пробовземачи-няма, разд.2чл.4.2-лаборатории-голяма отдалеченост, големи и надути цени и невъзможност в рамките на 2 часа да се изследва пробата за бактерициди/ОБМ/ и други.

Стойността на пробите е надута. Фермерите трябва да пътуват стотици километри и да губят време и средства до акредитираните  държавни и частни лаборатории – засега само три.

Тук следва и въпроса тези от сивия сектор, тях кой ще ги провери, кой ще им забрани да произвеждат и продават мляко където си искат, а не по закон и наредби? За тях всички контролни органи са като бостанско плашило.

 • Пазарите за едър и дребен рогат добитък за трети страни

Това е стара и изтъркана плоча. Все това се обсъжда, обещания и накрая нищо. Освен пазари са необходими и качествени животни, които искат купувачите и осигуряване на достатъчни количества в лицензираните депа и организация, която не може да се извърши /поне в началото/ без съдействието на Министерския съвет, а не само от МЗХГ. Европейска интеграция и солидарност в борбата за пазари няма и всека страна членка сама се бори за място под слънцето – от последните информации на сайта Говедовъд.ею – Румъния, Сърбия, Холандия, Ирландия и др. Болшинството от асоциациите /които трябва да формират качеството на животните/ са кухи и работят по схеми под ръководството на извънземната за ЕС – ИАСРЖ.

 • Условия и ред за прилагането на схемите за директни плащания за кампания 2017 г. – Наредба № 3 от 17.02.2015 г.

Тази Наредба е плод на дългогодишната борба на НСГБ да има ред и равноправие при раздаването на субсидиите. Да има критерии за произведена и реално продадена продукция, изпълняваш ги и получаваш субсидия. Не отговаряш на изискванията – не получаваш. Ако се променя нещо, то това е да се сложат прагове за продукцията на всички участващи единици в схемата, включително и на автохтонни и аборигенни породи, които един бивш директор на ИАСРЖ вкара в наредбата, защото имал слабост към тях.

Администрацията на МЗХГ и ДФЗ е необходимо да разработи правилник за прилагането и, за да не изисква във  века на компютрите една купчина документи, доказващи правото на участие по схемите. Вече има и разминаване – чиновници от МЗХГ заявяват на служители приемащи заявленията на фермерите от ОДЗХ за кампания 2017г., че количествата мляко произведено и продадено законно по Наредба 26 няма да се признават.

 • Прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
  Докладва: дирекция „Развитие на селските райони“

Хуманно отношение към животните – тази  мярка се дискутира от началото на предния програмен период и така и не намери приложение, а се използва като парченце шоколад за послушните. Дано протичането на кампанията по Наредбата и прилагането и да минат организирано и да не се нажежява обстановката.

От фермери само се изисква и се товарят с противоречиви и често неизпълними нормативни изисквания, без дори да се изпитат  в един пробен период.  Контрола е врата в полето  и няма санкции за неизпълнени задължения от фермера до държавния служител. Ако МЗХГ иска да го има и бъдеще този сектор, то трябва кардинална реформа в законодателството и бъдещето развитие свързано със сектора:

 • прилагане на Регламент 112 от 2006г. – диференцирана ставка на ДДС по цялата верига за мляко и месо;
 • закриване на държавни агенции и предприятия , които не подпомагат и допринасят с нищо за развитието на сектора и земеделието и пренасочване на работещите в тях специалисти в реалното производство и работещи предприятия;
 • поливното земеделие е бъдещето, но не и с това наследство от бивши управници и убийствени цени на поливната вода за фермерите.
 • изпълнението на тригодишната ДППзачената в грях към животновъдството и мъртво родена с тежки последствия за фермерите и държавата, без реално отговорни и виновни за това /ваксинирането против нодуларен дерматит и син език /как да стане при 40 градуса, когато знаем, че топлинния стрес започва след 22 градуса за високопродуктивните животни.
 • от 2010 година до сега всяко ръководство на МЗХГ и МФ обещават на фермерите да им преобразуват кредитите взети от тях за изхранване на животните в периода от 2008 до 2012 год., и всяка година го отлагат с начисляването на нови и високи лихви по тях, които за този период са вече колкото взетите кредити. И така от избори на избори до края на последния останал фермер.

Има още много проблеми в сектора, но най-лошото е, че управляващите не са държавници и не приемат сектора, като приоритетно свързан с националната сигурност на държавата, а като нищожна  част от земеделието. Визират животновъдството с вида животни, а не като труден и отговорен професионален отрасъл в който работят фермери, работници и специалисти, отговорни за изхранването на народа. На това отношение се дължи и демографската ни криза и обезлюдяването на големи райони в страната. Това не са грешки на растежа, а натрупани престъпления от които поколения ще страдат.

За Говедовъд.ею  –  Панайот Тодоров фермер и Съпредседател НСГБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here