ПАЗАРИТЕ ЗА ЕДЪР И ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК ЗА ТРЕТИ СТРАНИ

1

Докладва: Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

В световен мащаб, основните пазари на живи животни от рода на овцете и козите са арабските страни. На първо място по внесени в количествено отношение живи животни е Саудитска Арабия, където основните импортни партньори са Судан, Сомалия. Пазара се характеризира с добра средна цена на внос – 3 589 долара/тон.

Либия – основните импортни партньори на Либия са Испания и Румъния/ с вносна цена от 3 206 долара /тон/ и значителни количества на внос.

Израел – Основните импортни партньори са Австралия, Румъния, Сърбия, Португалия и средна вносна цена от 3 034 долара/тон

Кувейт – голям пазар, като на него присъства Австралия с доста ниска и висококонкурентна цена на внос в страната под 2 300 долара/тон.

Пазари на едър рогат добитък в трети страни

В световен мащаб, основни вносители на живи животни от рода на едрия рогат добитък предназначен за угояване и клане са САЩ – най големия пазар в световен мащаб, но за България неподходящ, отдалечен, с основни конкуренти на него Канада и Мексико.

Индонезия е огромен пазар, но твърде отдалечен, и 100% присъствие на Австралия.

Турция се очертава като пазар с най-голям потенциал, близък пазар и със средна цена на внос от 3 597 долара/тон. Основни вносители на турския пазар са Уругвай и Бразилия с почти 50% от общия внос, ЕС /Франция, Унгария, Чехия, Латвия/

Израел – е голям нетен вносител с основни страни вносители Австралия , Румъния, Португалия, Унгария и средна вносна цена 2 994 долара/тон

Либия е също потенциален пазар и основни вносители от ЕС и средна вносна цена от 2 896 долара/тон, Ирак – с основен вносител Грузия, Армения и Колумбия, Алжир – с основен вносител Франция и средна вносна цена от 2959 долара/тон

Черна гора – за България, Черна гора може да представлява интерес, тъй като страната чисто нетен вносител и е близо, което означава по-малко разходи и трудности при транспорта. Основен конкурент на този пазар е Сърбия – 80% от вноса и с вносна цена от 2 357 долара/т.

1 КОМЕНТАР

  1. По-безмислен анализ отдавна не бях виждал. България е нетен вносител на месо, а се каним да изнасяме…..кога ще стане това, и от къде ще ги вземем тези животни. При международната търговия се сключват сделки за хиляди тонове. В момента в България няма нито количествата, нито организацията за подобен експорт.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here