Отчетно събрание на Развъдната асоциация на БРГ за 2016 г

0

На 27.06.2017г в гр.Смолян се проведе Отчетно-изборно събрание на Асоциацията на Българското родопско говедо и Джерсей. При много добра организация, в присъствието на над 60 фермера събранието бе открито от Председателя на Асоциацията Жана Гаджева. Кратко, точно и ясно бяха разгледани въпросите по свършената работа, резултатите, разходите и задачите. В работата на събранието взеха участие проф. Васил Николов /всички знаят кой е професора/ и Михаил Михайлов Изп. Директор на Националния съюз на говедовъдите в България.

 При представянето на фермерите изключително приятно впечатление направи присъствието на млади хора, завършили животновъдно образование и ръководещи в момента ферми с голям брой животни.

Всъщност кое говедо е БРГ. Може би най-точни са думите на г-жа Гаджева

Едно видео на Fermer.BG – 28.07.2015 г

– Няма други породи в България като Българското родопско говедо с толкова ниско живо тегло и с толкова висока масленост и млечност. Тази порода в България няма аналог в сравнение с останалите – 3 500 кг. мляко, с 4,5% средна масленост, към 350 кг. живо тегло.  

Българското родопско говедо (БРГ) произхожда от аборигенната местна порода Късорого Родопско говедо – най-дребната порода в Европа, продукт на вековната народна селекция. Развъдната му област са планинската област Родопи, с характерен силно пресечен терен, сухи и бедни пасища (с малоценен ботанически състав), мек климат – прохладно лято и зима с обилни снегове. БРГ е създадено чрез сложно възпроизводително кръстосване, като през първия период (1955-1963 г.)  за порода-подобрителка е използвано Българското кафяво говедо, а след 70-те години – Джерсейската порода.

БРГ е призната за порода през 1989 г. Преобладаващият цвят на космената покривка на БРГ е червено-кафяв и сърнешки с вариране от светлобежов до тъмнокафяв. Мукозите, копитата, върховете на рогатата и кичура на опашката са черни, със светъл пръстен около носното огледало .

След приключване на деловата част изказване направи проф. Васил Николов

„Направихме много по отношение съхранението и развитието на породата. Отсега нататък обаче предстой трудното. Не само ще трябва да вървим напред, но ще трябва да отговаряме на всички изисквания на Регламента на ЕО свързан с частта селекция и репродукция, ще трябва също да отговаряме и пред ИКАР на която сме членове. Тези проверки ще започнат още през 2018 г и ние трябва да сме готови за това. Чувам, че ще ме предложите за Председател на асоциацията, но знайте, ако това стане ще бъда безкомпромисен по отношение на изпълнение мероприятията по селекцията. Нашата асоциация трябва да се представи най-добре в България и да е за пример на другите”.

Професора предложи и някои решения на зададени въпроси относно маркирането на животните, по-скоро за качеството на предлаганите марки на пазара. Също така засегна един много важен въпрос относно започване доказване бащинството в новата лаборатория за генетичен анализ. Освен тази лаборатория, открихме и нова лаборатория за анализ на млякото в гр.Сливен, снабдена с модерна апаратура. Предстой до края на годината да се прибави още един модул, за отчитане на соматичните клетки, и тогава вече, ще стане възможно, в тази лаборатория да се изследват голям брой от млечните проби на асоциациите, за да се избегнат грешките.

Чака ни много работа всички – така завърши своето изказване професор Николов.

Михаил Михайлов от НСГБ, поздрави участниците в събранието от името на колегите им от Съюза. Засегна един въпрос който бе поставен от фермерите. Става дума за участието в схемата за животни под селекционен контрол.  През тази година, ако нямаш 20 бр животни записани в главния раздел,  нямаш право за участие в схемата. Имайки в предвид обаче условията на отглеждане, продиктувани най-вече от особеностите на района,  може да се направи предложение за включване на кравите в тази схема. Варианти има много и схемата може да се промени. Освен това не става дума за много животни. В тази връзка, той допълни, че асоциацията няма браншово присъствие. Изберете си група от знаещи и говорящи фермери да представя вашите икономически интереси. Професор Николов е изключително подходящ и за това, той знае всички административни фатки и сега вече може да бъде само от едната страна на барикадата.

Г-н Михайлов също им каза – Имайте в предвид,че никой няма да ви остави без да произвеждате доказана продукция и да получавате активи. При всички случаи още следващата година вече ще има да изпълнявате задължения, отсега се гответе за това. Говедовъдството е бизнес и трябва да се реагира веднага, когато има условия за печалба. Разбрах, че някои от вас получават по 70ст за кг мляко и въпреки освен паша животните не виждат нищо. Това го правете когато млякото е 40 стотинки, но сега хранете, стимулирайте кравите дойте повече мляко и вземайте повече пари. Освен това, усъвършенствайте породата по отношение по-висока млечност. Може да се окаже,че именно тя ще се използва за увеличаване продължителността на живот. Това вече се прави в някои страни, като за бащина форма се използват бици с кръв на Джерсей при Холщайна вследствие на което продължителността на живот се е увеличила с 10 месеца. Разбирате ли за какво става дума, при даваните досега 2500 лева за да стане телето юница. Накрая искам още веднъж да ви поздравя с успехите, да ви кажа да  работете по икономиката и да връча Поздравителни адреси от името на НСГБ подписани от Председателя Димитър Зоров и моя милост на Жана Гаджева – Като успешен до сега  Председател на асоциацията, на фермерите за техния труд през 2016 г и разбира се на професор Николов за положените усилия за изграждането на селекция от нов тип.

След приключване на изказванията бе проведен избор на нов Управителен съвет и в него бе включен млад фермер-зооинжинер. За Председател бе избран проф. Васил Николов, на който пожелаваме успехи и достойно представяне на асоциацията най-напред пред своите фермери и след това в страната и Европа.

Тоня Мишева

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here