Скритите неща в статистиката за 2017 г

3

През месец май т.г излезе статистическа справка за броя на селскостопанските животни на България към края на 2016 г и на практика животните които ще се отглеждат през 2017 г.

ОТВОРЕТЕ файла от тук: Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2016 година

 На пръв поглед приложените справки вдъхват голяма надежда и успокоение за нашето животновъдство. При всички видове животни имаме ръст в бройките – поне това показват цифрите с изключение на козитe.

При биволите ръста е най-голям с 13.2%, но това е продиктувано от субсидията за изчезващи породи,  които получават тези животни. За козите е ясно, че ще намаляват независимо от това, че през последните години имаме ръст на цената на млякото – няма пастири, ограниченията за паша стават все по-големи, реализацията за месо също не е кой знае колко развита. Обезпокоителното обаче е друго.  При налични 1 116 997 овце майки в основно стадо ще влязат само 44 362 броя дзвизки или жалките 3.97% при необходимост най-малко 20-24%. Единственото хубаво нещо е, че броят на кочовете е достатъчен, овцете ще се заплодят. Друг е въпроса за породността, качеството на животното, генетиката и другите параметри, които изисква висшата селекция. Знаем, че се прави от някои асоциации и това е светъл лъч и заслужава поздрави.

При кравите положението е подобно. При налични 352 571 бр крави, имаме заделени за отглеждане от категориите женски телета до 1г., юници от 1-2 години и юници над две години общо 104 582 или 29.6%.

 Нормалното съотношение обаче трябва да бъде 1 към 1.

Ако тези цифри са верни, без да има икономически причини, просто някои фермите от само себе ще се закрият. Друг е вече въпросът, колко от тези млади животни са от изкуствено осеменяване, на колко от тях бащите са подобрители, какъв е стихийния инбридинг, как са отгледани младите животни и още много други изисквания. С други думи, ако статистиката е вярна, крачките назад няма да са една, а няколко.

При козите картинката е още по лоша, там има оставени за разплод само 20 000 ярета, които ще осигурят едва 10% от ремонта при необходимост поне 20%. При биволите всичко е нормално по казаните вече причини.

При стопанствата, съвсем нормално е тези в млечен сектор при кравите да намаляват поради повишените изисквания и че вече правилото – имаш крава, пиеш мляко не важи. Трябва да имаш повечко крави за да пиеш мляко. На пазара мляко в момента, играчите са около 90 00 ферми с тенденция окрупняване. Тези до 2 крави ще ги използват за изхранване на семействата – те са близо 20 000 с тенденция намаляване. Само за една година са намелели с над 14% , а отглежданите крави са с 12% намаление. Увеличение на стопанствата имаме при тези отглеждащи над 50 и над 100 бр крави. Най-лошото е, че отпадат много семейни ферми отглеждащи от 10 до 50 крави, а именно в тези ферми се отглеждат повече от една трета млечните крави на България.

Определено се закъсня с анализ на ситуацията и на тези фермери да им се каже какво да правят. Това означава при новите условия трябва да се знае какъв е минимума крави в една ферма за да съществува тя, да се направи оздравителна програма за тези които искат. В противен случай догодина статистиката отново ще отчете намаление с над 20% и така до края на света, докато фалират фермите от тази категория.

Ние се извиняваме на фермерите за тези изводи, но това трябва да се знае.

Интересни са цифрите за полученото мляко в България през 2017 г . ние знаем, че статистиката събира данните и ги обработва по техни програми, така че напълно се доверяваме на цифрите, които ни се предоставят.

Посочените цифри са два пъти по-големи от млякото влязло в млекопреработвателните предприятия.

Тези цифри са и съвсем нормални за продуктивността на нашите животни – 70 кг от овца, 3600 от крава, 1400 кг от биволица и 20 кг от коза. 

Пита се обаче къде е отишло половината мляко, за което няма документи за реализация.

Затова и водачите на бранша се чудят как да доказват, че не е възможно да се получат повече от 400 кг от биволица, 50 кг от овца и 2000  кг от крава. Ясно е, че тази отчетност трудно може да се използва за точни анализи и точни решения, ако трябва да се вземат. По отношение закланите животни броят при всички категории е съвсем нормален, но отчета на кланиците показва друго. Например през кланици са минали 32 440 животни от вида говеда, а в статистиката са отчетени заклани общо от вида говеда – 137 000 бр. Един въпрос с много неизвестни.

За Говедовъд.ею – Михаил Михайлов

 

 

3 КОМЕНТАРИ

  1. Спрете безумната политика за плащане на субсидии “на глава” и всичко ще си дойде на мястото. Субсидии за реално произведена и реализирана продукция ще покажат истинската картина в животновъдството…. ама тогава няма вече как да се краде…..

    • Няма как да има субсидия на литър мляко/кг месо, разберете го най-после.

  2. Не може да има субсиидии за литър мляко и кг месо, разберте го най-после! Просто спрете субсидиите и тогава ще работят тези, които могат да произвеждат и са на светло.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here