Ситуацията на пазара за мляко и месо

0

Всеки месец Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) ни предоставя своя месечен бюлетин за резултатите и прогнозите от производството на селскостопанска продукция в страната. В последния бюлетин, който обхваща периода до края на месец май, впечатления правят няколко неща /спираме се само на производството от животни/.
При млекопроизводството на краве мляко се прави прогноза, че ще има увеличение на производството на мляко и от това цената може да има леко сезонно намаление.
Но това няма как да се случи, и според нас ще имаме обратния процес леко нагоре. Защо?
Горещините водят до намаление на производството поне с 20%, Да не забравяме, че предстой и ваксинирането на голям брой крави против Нодуларен дерматит и всички крави против Син език. Това неминуемо ще доведе до намаление на производството на мляко. Цената на млякото в Европа се увеличава и вече в доста райони е над 37 евроцента. Увеличението на производството на мляко в Европа е минимално, в Австралия имаме намаление, а увеличението в САЩ и Нова Зеландия не могат да окажат влияние на пазара в Европа. По отношение на овчето мляко, това което научаваме от Бюлетина за цените, които са в рамките на миналата година -1.34 лв. Лошото е за овцевъдите от райони където не се изкупува овче мляко /информация от медиите/. Колкото до това, че в магазинната мрежа цената на овчето мляко се движи от 3.60-4.00 лева, получихме отговор от Тодор Арбов, от Канада – За продукти с къс срок на годност, търговецът поема крайния риск и затова цените са доста високи. Освен това в тази цена е включен и 20% ДДС.
Справедливото разпределение за цената (в магазина) на млякото (без ДДС) е 1/3 за производителя, 1/3 за преработвателя, 1/3 за търговеца – такава е световната практика.
Т.е. при изкупна цена на овчето мляко 1.20 лв – в магазина прясното овче мляко трябва да е 3.60 лв + ДДС. Друг е въпросът, че трябва да се облекчи режимът за директни продажби на животински продукти от фермерите, за да могат малките и средни ферми изобщо да съществуват.

Много верни и смело поставени са нещата по отношение производството на месо.

По последна информация за Кампания директни плащания 2017 по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави, са предварително заявени за подпомагане 138 938 животни. За сравнение през предходната кампания бяха заявени около 123 хил. животни или увеличението само за година е около 12%. Парадоксът е, че намалението на произведеното на говеждо в страната за последните 10 г. е от почти -20% или гледаме животни не за месо, а за субсидии. През миналата година бюджетът бе намален по Схемата от 24,9 млн.лв. на 18,7 млн.лв. и индикативната ставка сега може да падне до 130 лв/глава, колкото се получава приблизително за 1 овца под селекционен контрол. От казаното може да се направи само един извод – тотално объркана политика в сектора крави за месо, пардоксални резултати – увеличаваш поголовието, намаляваш продукцията. Вероятно трябва веднага да се направи анализ на ситуацията в този сектор и предприемат бързи и адекватни мерки за престъпване напред.
Отново коментар по телефона на Тодор Арбов от Канада – Къде са всички тези “месодайни” крави, като човек няма от къде да си купи един истински стейк в България? Според мен е добре да се субсидира развитието на месодайното говедовъдство, но субсидии да се дават само за крав и с поне 50% кръвност от месодайни породи, което може да се установи много лесно даже само по външния вид. Какви преговори за износ на месо се водят, като страната задоволява нуждите си от 20-25% месо.

Михаил Михайлов

Говедовъд.ею поздравява екипа на САРА с издаването на Бюлетина, който вече върши доста работа на тези, които могат не само да четат.

Мляко и млечни продукти

Развитие на производството и търговията в     България


• Предвижданията на САРА за цената на суровото краве мляко показват, че в следващите 1-2 от летните месеца може да има лека сезонна тенденция на намаление именно свързана с увеличеното производство.
• Според данни на НСИ за първото тримесечие на 2017, средната цена за страната за овчето мляко намалява с -0,4%, сравнено с първото тримесечие на 2016, и е 1,34 лв/л. Големият проблем при овчето мляко, който диктува и сравнително ниските цени, е разпокъсаността на производството, ниската му транспортабилност, малките обеми в мандрите, които оскъпяват процеса на преработка на вътрешен пазар с ниска покупателна способност.
• Вероятно поради по-ниската покупателна способност на българското население, темпа на изменение в цената на маслото в България не следва изменението на европейските борси, а при кашкавал Витоша за месец май дори се наблюдава незначително намаление на цената.

Развитие на млечната верига в света
• Изкупните цени на суровото мляко в ЕС-13 през последните 2 месеца са на нива малко по-високи отколкото в България, което се наблюдава рядко и показва, че изкупните цени тази година ще останат на по-високи нива от последните две.
• Доставките на мляко в ЕС се увеличават слабо през април с +0,7%, с натрупване доставеното мляко за периода януари-април намалява с 1,5%. Страните, в които има увеличение на предлагането са Ирландия (95 хил.т.), Италия (66 хил.т.) и Полша (39 хил.т.).
• През април има намаление на доставеното мляко в Австралия (-6.3%) и значително увеличение на доставките в Нова Зеландия (+6%), и САЩ (+2%) сравнени със същия месец на предходната година.
• Продължава покачването на цените на млечните продукти в ЕС, най-значимо е увеличението при маслото (12%). Причина за това развитие освен силното търсене на международните пазари, може да е и намалението на производството в съюза с 5,3% за маслото и с 9,7% за сухото обезмаслено мляко.

Актуална информация

• На 16-ти юни в Българския институт по стандартизация (БИС) е проведено обществено обсъждане, във връзка с изменението на БДС за кисело мляко в частта му за опаковките. Предложението цели опаковките да са от материали предназначени за контакт с храни, разрешени от законодателството на ЕС, а не само записаните в БДС. До момента има разнопосочни становища по въпроса, като отделните публични организации в държавата стоят на различни позиции.

Насоки на политиката и тенденции в търговията
• Индексът на световна търговия с млечни продукти (GDT) в средата на месец юни показва намаление от -0,8% на цените за последните 2 седмици. Това се случва за първи път от няколко месеца и се дължи на високото производство през този период на годината.
• Прави впечатление при търгуваните количества формиращи GDT индекса, че пълномаслените и обезмаслени сухи млека, заедно с маслото продължават да формират най-голяма част от тази търговия.
• Продължава кампанията у нас за повишаване качеството на млякото и постигане на по-добри показатели, съответстващи на Наредба 2/2017 във фермите. В случай, че показателите на една от месечните проби на суровото мляко не отговарят на стандартите, фермерът може да вземе още проби. Неотговарящото мляко трябва да бъде изкупувано от преработвателите според договора за доставка (т.е. не е основание за прекратяване на договора). Основната промяна в сравнение с предходната Наредба 4/2008 е възможността тези продукти да се продават на пазара в целия ЕС, а не само на българския пазар.

Производство и търговия на месо в България
• По последна информация за Кампания директни плащания 2017 по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави са предварително заявени за подпомагане 138 938 животни. За сравнение през предходната кампания бяха заявени около 123 хил. животни или увеличението само за година е около 12%. Парадоксът е, че намалението на произведеното говеждо в страната за последните 10 г. е от почти -20% или гледаме животни не за месо, а за субсидии. През миналата година бюджетът бе намален по Схемата от 24,9 млн.лв. на 18,7 млн.лв. и индикативната ставка сега може да падне до 130 лв/глава, колкото се получава приблизително за 1 овца под селекционен контрол.
• За пореден месец средномесечните цени на говеждото месо в България продължават да нарастват. През месец май те достигнаха 3900 лв./тон кланично тегло. Прогнозите за м. юни и м. юли са те да се доближат до 4000 лв./тон.
• Обратна тенденция се очаква през свинското. Спад, макар и незначителен ще има в средномесечните цени, но все още далеч от цените от началото на годината или от миналата година. Според прогнозата на САРА цената на свинското ще е около 3600 лв./тон кланично тегло. ЕС продължава да е най-големия износител на свинско месо. Въпреки, че износът за Китай в периода януари-април 2017 е с 16% по-малък в сравнение със същия период на 2016 година, се е увеличил износа за другите дестинации – Япония (+9,3%), Южна Корея (+33,3%), САЩ (+21,1%), което дава възможност произвежданите количества да не притискат цените в ЕС надолу. Цените на свинско в ЕС са по-високи в сравнение с основните страни конкуренти – Бразилия, САЩ и Канада.
• При пилешкото месо очакванията са за минимален възходящ тренд в цените, до 2950 лв./тон. Цените на пилешкото у нас са сравнително стабилни и са традиционно по-ниски от средните в ЕС. Производството на пилешко месо в ЕС продължава да нараства ежегодно, като Полша е най-големия производител (18% от цялото производство на съюза). Ежегодно износа на пилешко месо от ЕС нараства, макар, че основната част от продукцията се реализира на вътрешния пазар.
Важни събития през май 2017
• През месец юни Евростат обяви старта на нова информационна система, която да следи преноса на цените от производителите до крайните потребители
http://ec.europa. eu/euro stat/cache/infographs/foodpric e/. Тази система позволява да се оцени времето и степенна на отговор при промяна на цената в даден елемент от веригата. Например, по изчисления на Евростат, 21,8% от промените във вносните цени се пренасят в цените на производител у нас.

Пазарна информация. Световно производство и търговия
• Последствията от скандала с един от най-големите производители на месо в света – Бразилия, продължават да се усещат. През настоящия месец САЩ наложи забрана за внос на свежо говеждо от Бразилия. Макар това да засяга едва 1% от бразилския износ, този факт може да има сериозни последствия за имиджа на страната и за търговските отношения с други страни-вносители.
• Наложената от САЩ забрана все още няма пряко отражение на световните пазари. Все пак ирландски и европейски фермерски организации призовават за по- стриктни мерки от страна на ЕС и дори от изваждане на месото от обсъжданото търговско споразумение с МЕРКОСУР.
• Заради продължаващото ембарго за внос на основни селскостопански продукти в Русия, се забелязва нараснал интерес на международни компании да инвестират в производство на месо в страната. Датски и германски компании са обявили своите планове за изграждане на големи свинекомплекси. Продължава и насочването на национални капитали не само в свиневъдството, но и в другите месодайни направления – говедовъдството например. Има осезаем подем в руското селско стопанство. Големият въпрос е колко устойчиво това ще бъде след ембаргото, което е в ръцете на самите тях.

С любезното съдействие на – Център за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA)

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here