Промени в Наредба 44

0

Промени в НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.

През последните дни забелязахме активно отваряне на страницата на Наредба 44 публикувана на сайта Говедовъд.ею. Това ни направи впечатление, направихме проверка и се оказа, че сме пропуснали да отразим Проекта за промени на Наредбата. Благодарим на нашите читатели за предупреждението  и съответно им предоставяме предложенията за промени в Наредбата. Наредба 44 за ветеринарно-медицинските изисквания към животновъдните обекти е една от най-строгите наредби и най-трудно преодолима от животновъдите. Всъщност от нея стартира всяка една ферма и като се заговори за промени на фермерите им настръхват косите. В сега приложените промени може да бъдем по-спокойни, защото повечето промени се отнасят най-вече при отглеждането на хвъркатите селскостопански животни, което си е пък съвсем нормално имайки в предвид трайно настанилия се Птичи грип в Европа и други заболявания по птиците. Предлагаме на вашето внимание Проекта за промени на Наредбата и все още действащата Наредба, като под членовете и точките които се променят в червен цвят сме отразили новите позиции. Нанесени са промените в червено, имащи само отношение към говедовъдството. Всъщност някои от предложенията се свеждат до следното: имаме нов  Чл. 3а. които дава възможност за отглеждането в един обект    само на ЕПЖ и ДПЖ и еднокопитни животни извън случаите на чл. 2, ал. 2; и на селскостопански животни и калифорнийски червеи с изключение на свободно отглеждане на птици и свине от източнобалканската порода.

Имаме малки допълнения за трупосъберателните пунктове и торищата.

Всички заинтерисовани задържително трябва да се запознаят с проекта за промени на Наредба 44, независимо, че силата и този път е в птицевъдството. Всичко, което не се приема или има нови предложения по отношение на Наредбата може да се формулира и изпрати до МЗХ. Сроковете за това са кратки, защото приеме ли се Наредбата вече е доста трудно да се правят нови промени в кратки срокове.

Говедовъд.ею

Свалете прикачения файл от тук: – 

Наредба-44-от-20-април-2006-г-за-ветеринарномедицинските-изисквания-към-животновъдните-обекти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here