Ветеринарите тръгват в действие – няма оправдания

0
Архив: 24 часа

В бр.55 на ДВ е публикуван
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

В сила от 18.07.2000 г. Приет с ПМС № 118 от 27.06.2000 г. . последни изменения в бр.55 от 7 Юли 2017г

По този начин Ветеринарните институция вече са напълно „ оборудвани” с нормативната база и няма да има оправдания, че не са подкрепяни от действащата нормативна база.
Върху 193 члена и няколко преходни и заключителни разпоредби, върху 27 страници е публикуван правилника за прилагане на ЗВМД. Подробно са дадени правата на контролния орган /БАБХ/ и съответно задълженията на проверяваните.
Обхванати са всички дейности на ветеринарията -лаборатории, епизоотичен контрол, ред за ликвидиране на животни, обезщетяване на фермери, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда. С най-много задължения са упражняващите частна ветеринарно-медицинска дейност лекари. Това е съвсем нормално, защото те са най-важните хора за да имаме здрави животни.
Така че,  малко повече контрол няма да навреди с нищо, а точно обратното. Разбира се, да не се превърне в оръжие в ръцете на проверяващите за разчистване на стари сметки например.
Необходимо е всички фермери да се запознаят с този документ, за да са наясно докъде се простират правата на контролния орган, какво включва услугата на ветеринарния лекар, какви са правата на фермера…

Прикачения файл тук: – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here