Наредба 2 в действие

0

На някои не им се вярваше, други си мълчаха и си викаха „ще правим каквото си искаме”, трети псуваха и се заричаха, че ще ликвидират фермите. Всъщност не се изпълни нито една от тези закани.

Изпълни се само изпълнението на Наредба 2- относно СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО, ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ОФИЦИАЛНИЯ ИМ КОНТРОЛ”.

Макар и да влязоха неподготвени за реализирането на Наредбата,  ветеринарите бързо се съвзеха и започнаха строг контрол по изпълнението и. Втори месец се публикуват СПИСЪЦИТЕ ЗА ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО С 50 И ПОВЕЧЕ МЛЕЧНИ ЖИВОТНИ С ПОСОЧЕН СТАТУТ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 853/2004.  Връчват се предписания за тези, които имат пропуски в работата за получаване на качествено мляко, променя се статута на фермите, отразяват се ликвидацията на фермите или продажбата им.

Обработват се получените данни от лабораториите  и се изчислява  повтаряща се средна геометрична стойност на показателите . Тук се допускат някой път грешки, което трябва да не се случва, защото някой фермер, като види, че млякото му не е отговарящо,  може да се притесни излишно.

Какво се случи през последните 30 дни.  АМБ съвместно с НСГБ и някои други организации в говедовъдството организираха пътуващ семинар в шест областни центъра с една единствена точка – прилагане практически на Наредба 2. Друга браншова организации – БОЖ също проведоха доста срещи със своите членове.

Сайта Говедовъд.ею публикува няколко статии в тази връзка:

Последен шанс – Наредба 2

И даде трибуна на нашите читатели и фермери. Какво прави впечатление във второто издание на Списъците.

Имаме вече нов термин –Променен статут – това означава, че фермата е била неотговаряща и след постигане добри резултати при лабораторните изследвания става отговаряща.

За първи път се прилага и термина – Удължен срок. Това означава, че по обективни причини се удължава срока за оправяне нещата във фермата.

Въвежда се понятието Нов собственик – когато животните имат нов собственик /продадени, Наследени, и др./

Имаме опция – Продадени животни.

За първи път имаме и издадено разпореждане – Спряна доставка на мляко.С други думи забранява се на фермера от фермата да се продава мляко на мандри, директни плащания и за изхранване на животни. Това означава, че производителя  не  е направил нищо по връченото му предписани, фермата му не отговаря за производство на мляко и добиваното мляко е с никакви качества.

 За да не плашим никой предварително, броят на връчените разпореждания е по-малък от десет. През следващия месец свършват сроковете на много предписания и ако е нямало адекватна реакция от ЗП,  ще има много разпореждания. Може да се отчете голям напредък в област Хасково, където голям брой  млекопроизводители отново са възвърнали статута си на отговарящо мляко.

Напомняме само, че пробите за самоконтрол са две през 15 за всеки месец, трябва да са изследвани в акредитирана лаборатория. При развалени проби /горещо е случва се/ или установяване, че са манипулирани,  веднага да се изпраща нова проба за да станат две за месеца. С други думи анулираната проба не се брои за бройка.

Ако не се спазят тези условия и няма необходимите проби за самоконтрол, фермата започва отначало доказването си като производител на качествено мляко.

Публикуваме двете справки за резултатите през юни.

  1. – СПИСЪК ЗА ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО С 10 ДО 49 МЛЕЧНИ ЖИВОТНИ С ПОСОЧЕН СТАТУТ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 8532004

2. –СПИСЪК ЗА ФЕРМИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО С 50 И ПОВЕЧЕ МЛЕЧНИ ЖИВОТНИ С ПОСОЧЕН СТАТУТ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 8532004

3. – Образец ДВСК

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here