Кой всъщност има най-добрата генетика за млечни крави в света?

0

1.Mежду селекционерите на водещите страни с най-добра генетика в света, съществува голямото съперничество и твърдения от страна на всеки, че неговата генетика продължава да бъде №1. Това твърдение на практика е нереално, тъй като няма реални факти за потвърждаване на  техните твърдения.

В тази връзка Bullvine реши да анализира и  да прецени кой има най-добрата Холщайн генетика  в света.  Разгледани бяха  най-добрите 50  проверени по потомство бици и най-добрите 50 бици с геномна оценка (където беше възможно) при използване на  Северноамериканските индекси: TPI, NM$, PTAT (САЩ) и LPI, CONF (Канада), за да се  прецени  кои страни имат най-добрите бици. По-долу са публикувани направените  констатации.

Таблица TOP TPI PROVEN SIRES

Таблица TOP TPI GENOMIC SIRES

  1. Когато става въпрос за TPI, не е изненадващо, че САЩ доминира, както при доказаните по потомство така и при геномнo оценените бици. Като се има предвид, че TPI е Американски индекс, съвсем естествено, че те заемат толкова голяма част от списъка. Какво е интересното което показват тези резултати? А то е, че Канада има 14% от най-добрите геномни бици в света. Може би, това е знак, че канадците започват да обръщат по-голямо внимание на TPI индекса и  адаптират своите програми за развъждане, така че да могат да постигнат високопоставени TPI животни.

Таблица TOP NM$ PROVEN SIRES

Таблица TOP NM$ GENOMIC SIRES

  1. Тъй като при младите бици информация oт отделните страните не е лесно достъпна, не е изненадващо, че има най-много геномно оценени бици в САЩ. Въпреки това интересното за тези резултати е, че скандинавските страни имат 22% от най-добрите доказани бици за NM $. Това е пряк резултат от упоритта работа, съсредоточенa върху показателите, свързани със здравето и репродукцията на животните. По този показател те (скандинавските страни) стават водещи в генетичния напредък в тази област.

Таблица TOP PTAT PROVEN SIRES

Таблица TOP PTAT GENOMIC SIRES

  1. Когато става дума за тип (екстериор) на животните – PTAT (САЩ), CONF (Канада), не е изненадващо, че Канада се представя силно в тази област. Дългогодишната интензивнa селекция по екстериорни показатели е довела до по-голям пазарен дял на Канада в тази област. Интересно е също и многообразието от страни, които присъстват в списъка на топ 50 проверени по-потомство бици.

Таблица TOP LPI PROVEN SIRES

Таблица TOP LPI GENOMIC SIRES

  1. Почти шокиращо е, че в света няма доказани по потомство канадски бици в топ 50 по отношение на LPI. Като се има предвид, че LPI е национален индекс за Канада, бихме предположили, че ще има поне няколко такива.  В списъка на геномно оценените бици Канада има присъствие с 22%. Това показва, че през последните години канадците изостават от другите страни по този показател.

Таблица TOP CONF PROVEN SIRES

Таблица TOP CONF GENOMIC SIRES

  1. Oбласт, в която канадците винаги са били силни, е способността им да селекционират животни с отличен тип (екстериор) и съответно най-големият им пазарен дял е в тази област. Интересно е да се отбележи, че след САЩ, Канада има най-много от доказаните по потомство и геномно оценени бици в света с отлична оценка за тип (екстериор).

Резюме на Bullvine

Няма съмнение, че в САЩ има най-много селекционери в света, и поради това те трябва да имат най-голям пазарен дял. Изненадващото в този анализ е, колко голям е техния дял  от най-добрата генетика в света. Именно за това  САЩ е световен лидер в производството на най-добрите бици от породата Холщайн.

=====================================================================

TPI – Total Performance Index (USA) – Обобщаващ индекс за породата Холщайн (САЩ)
В него влизат три големи групи селекционни признаци
46% – Продуктивност
28% – Здраве и Репродукция
26% –  Тип (Екстериор)
NM$ – Net Merit $ Index (USA) – Измерва рентабилността през целия продуктивния живот на кравите. Изразява се в $ повече печалба на дъщерите на определен бик в сравнение със средното за стадото. В него влизат три големи групи селекционни признаци:
43% – Продуктивност
41% – Здраве и Репродукция
16% – Тип (Екстериор)
PTAT – Predicted Transmitting Ability for Type (USA) – Индекс за предполагаемата унаследяемост за тип (екстериор) – Линейна оценка на тялото. В него влизат пет групи селекционни признаци:
40% – Виме
20% – Крака
20% – Млечна форма
15% – Предна част и капацитет на тялото
5% – Таз
LPI – Lifetime Performance Index (Canada) – Общ индекс за породата Холщайн (Канада)
40% – Продуктивност
40% – Издържливост – тук влиза и линейната оценка на екстериора
20% – Здраве и Репродукция
CONF – Conformation Index (Canada) – Индекс за тип (екстериор) – подобен на PTAT
В него влизат четири големи групи селекционни признаци от линейната оценка на тялото:
42% – Виме
28% – Крака
20% – Млечна форма
10% – Таз

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here