НАРЕДБА № 44 ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

0

Промените в Наредба 44 са вече факт и тя е в сила. Наредбата е публикувана в ДВ. бр.56 от 11 Юли 2017г. под името:
НАРЕДБА № 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ
– Издадена от министъра на земеделието и горите. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в “Държавен вестник”.
Независимо от това, че промените по отношение животновъдните обекти за отглеждане на ЕРД и ДРД са козметични, наредбата трябва да се прочете и осмисли за да може всеки да си направи оценка дали обекта му отговаря на изискванията.
Повече за направените промени в Наредбата и новите неща ви запознахме в материала – Промени в Наредба 44.

Свалете файла от тук –  НАРЕДБА 44 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here