Трябва да контролираме и контрольорите

1

Обади ни се фермер, който без малко да получи инфаркт, когато  видял месечната Справка ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО С ПОСОЧЕН СТАТУТ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 853/2004 издавана от БАБХ. Срещу фермата му пише неотговарящо мляко. Човека произвежда в малки количества няколко млечни продукта – кисело мляко, сирене, кашкавал и още нещо. И изведнъж виждайки резултатите разбира, че ще трябва два месеца да прави само сирене. А резултатите от самоконтрола му отлични. Впоследствие се разбира, че е направена техническа грешка и всичко се оправя. Въпросът обаче остава – какво щеше да стане, ако човека беше получил инфаркт, нали това е неговия бизнес, неговия живот .
Това равно ли е на една техническа грешка.
Всичко това ни накара да погледнем по-задълбочено тази справка и да направим анализ.
Трудно, много трудно се възприе от фермерите прословутата вече Наредба 2. Така или иначе хората псувайки започнаха да я изпълняват, продължават да я разучават и гледат да получават качествено мляко, /поне тези, които са решили при днешните тежки условия да продължат да развиват млечно говедовъдство/. Отговорът обаче от отсрещната страна /разбирай контролния орган/, не винаги е такъв – не реагират бързо и адекватно.
Примери в това отношение колкото искаш. По време на официалния контрол голям брой проби бяха нереални. Как стана така, че комисия от контрольори взема пробите а те са нереални.
Следва невярно публикуваните месечни резултати.
Идва ред и на самата Справка.
Много интересни неща от техническо естество могат да се видят. Някъде е написано променен статут, другаде промяна на статута. На едно място с главна буква на друго с малка. На едно място цялата дума с главни букви, на другото с малки букви. на един ред записано продадени животни, на другия животните са продадени.
Дребни неща, но и ние имаме право да контролираме контролния орган.
Накрая искаме да поясним, какво се крие зад двете най-спрягани думички през последните години от фермерите и съответните управляващи:
Контролът не е просто проверка, за да се санкционира отклонението, а автоматичен процес, който улавя условията, в които се пораждат отклоненията, бързо реагира за тяхното предотвратяване и отстраняване.
Главната характеристика на съвременният контрол е контрол преди събитието, а не след него.
Предмет на контрол е поведението на системите и индивидите в тях, а обект са самите системи.
Държавният служител е служител, зает в държавна агенция. Държавните служители се занимават основно с аналитична и техническа дейност от управленски или експертен характер и получават заплата от бюджета на страната. Длъжностите, заемани от държавните служители, са особено важни за функционирането на държавния апарат.
Без коментар.
За Говедовъд.ею – Тоня Мишева

1 КОМЕНТАР

  1. Грешките които коментирате, малките /големи букви и разликите които се получават в изписването на статута от стила на различните контрольори са грешка на програмно ниво, която е работа за 2 часа да бъде отстранена, ако е правилно проектирана системата. Боя се, обаче, че цялата система е сгрешена като софтуерна логика за връзка между данните на контрола и данните на отделния животновъден обект и от там грешките са неизбежни. От 20 години се занимавам с Агросистеми – софтуер за управление на Агробизнеса и това е скромното ми професионално мнение.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here