Животновъдите – отново на барикадите

0

Седем организации на животновъдите изготвиха и изпратиха протестна декларация до управниците на страната. Поместваме декларацията, а нашето становище ще изразим утре след провеждането на сбирка на животновъдите.
Говедовъд.ею

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХРАНИ И ГОРИ

ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДО
ЗАМ. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

П Р О Т Е С Т Н А        Д Е К Л А Р А Ц И Я

ОТ

АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИ „ТРАКИЯ МИЛК” – ПЛОВДИВ
Гр. Пловдив Тел. 0889 748859

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЛЕКО И МЕСО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Гр. Стара Загора Тел. 0878 709081 Ел. поща: zpkolev@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ Гр. Велико Търново Тел. 0878 267494; 0887 377730 Ел. поща: noas@mail.bg

АСОЦИАЦИЯ НА БИВОЛОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ Гр. Шумен Тел. 0887 727551 Ел. поща: ilin_666@abv.bg

НАЦИОНАЛНА ЖИВОТНОВЪДНА АСОЦИАЦИЯ – Ст. Загора
Гр. Стара Загора Тел. 0876248081

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИВОЛОВЪДСТВОТО
Гр. Шумен Тел.0889 808535
Ел. поща: tzonkapeeva@abv.bg

СНЦ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ- САНДАНСКИ 2005
Гр. Сандански Тел.0887 217784 Ел. поща: velin_mitsev@abv.bg

Относно: Заповед № РД 09-576 София, 19.07.2017г, на Министъра на земеделието, храните и горите, за определяне на размера на допълнителното плащане по схемите а извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки

Уважаеми Г-жо Танева, Уважаеми Г-н Порожанов, Уважаеми Г-н Димитров,
С настоящата Декларация, категорично се противопоставяме на
Заповед № РД 09-576 София, 19.07.2017 г , издадена от Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на размера на допълнителното плащане по схемите за извънредно подпомагане, съгласно Делегиран регламент 2016/1613, на земеделски стопани, отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки, и настояваме за нейното оттегляне!

Недоумяваме как:

Се случи така, че без становище на бранша, в частта за разпределение на финансовия ресурс, приехте формула съвсем различна, от тази приложена в 2016 г., предлагайки различни диференцирани ставки, в зависимост от големината на стопанството?!
Не разбираме мотивите, логиката и целта Ви, измествайки фокуса от малките и средни стопанства, гръбнака в една икономика, към големите и много големи такива приоритезирайки ги, което е в пълно противоречие с всички Регламенти, залегнали в ПРСР 2014-2020, и в противоречие с предизборните послания на партията, която представлявате!
Настояваме за спешна среща с Вас и си запазваме всички права, за последващи действия, които ще предприемем, като официална пресконференция по въпроса и ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ!

Декларатори…..по-горе цитираните

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here