И румънските фермери ги проверяват

0

В Говедовъд.ею се получи запитване от наш фермер:
„ В целия ли ЕС се проверяват земеделските производители от техните агенции”.
Получихме информация от Румъния в отговор на въпроса на нашия читател. Поместваме със съкращения изказването на представител на румънското МЗ.
Животновъдите в Румъния миналата година получиха едни от най-големите европейски субсидии, по схемите за обвързано с производството подпомагане. Така ни отговориха представители на тяхната  Агенция за плащания и интервенция в земеделието на Румъния /разбирай нашият ДФЗ/, която започна контрола на терен по отношение на животновъдния сектор, включваща и проверка на броя на едрия рогат добитък, производство на месо и мляко . Контрола се изразява в следните проверки :
• Контрол на съответствието на обявеното място (село / град), където се отглеждат млечни крави.
• съществуване на двете ушни марки, удостоверяващи самоличността на животните, вписани в Националния регистър.
• запис за наличност изготвен един ден преди контрола.
• Оригинален паспорт на животните;
• животните да са правилно записани в стопанския регистър на фермата
• пол на животното;
• Представяне на удостоверение за регистрация в родословна книга за породата на всяко животно;
• Представяне договор за доставки на мляко, сключен за период от минимум шест месеца.
• Представяне на данъчни документи, търговски бележки, и др.отчетни документи при квота за директни продажби.
• кравите за месо не трябва да бъдат по-стари от 12 години, както и бикове от шест години, при крайният срок за подаване на заявлението;
• Представяне на подкрепящи документи при загуба на ушните, но те трябва да са издадени не повече от 30 дни преди датата на проверката.
• Проверка на документи за животни, които не се намират на мястото на проверката:
1. в случаите на непреодолима сила (ако има такива);
1. случаи на природни събития (ако има такива).
2. смъртни случаи. (ако е приложимо).
Проверките са започнали  на 1 юли и ще приключат на 1 октомври 2017г
Припомняме какви субсидии получиха румънските фермери през 2016г, които участваха в схемата за обвързано с производството подпомагане за говеда :
Обвързано с производството подпомагане млечни крави – 732,87 евро / – 3264.02 леи/глава животно/година
обвързано с производството подпомагане биволи за мляко – 186,74 евро / 831.69 леи / глава животно / година
обвързано с производството подпомагане говеда за месо- 690,61 евро / – 3075.80 леи / глава / година

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here