Холандия увеличава производството на мляко от крава

0

Нямам как да не ни изпреварват холандските говедовъди, дори законодателството  и данъчните работят за тях, давайки точна информация за положението в сектора. То да имаш  вярна информация в точния момент, си е направо половин победа.
Нямаме информация, не защото не можем да я направим, или я имаме, но не искаме да я покажем. И в двата случая потърпевши са производителите и обществото, като не знаят какво се случва. Какви са резултатите от стотиците програми, какво печели от това държавата, какво трябва да свършат фермерите и колко и как трябва да им се помогне.
 Без анализи и информация караме на сляпо и така до края на света.
Говедовъд.ею

Според данните на пет счетоводни фирми, които са обединени в Асоциацията на счетоводители и данъчни консултанти, е направен анализ на 550 холандски ферми, където са  използвани „индикатори за устойчивост”.
Резултатите са изключително интересни и се свеждат до следното: изследваните ферми са приблизително с еднакъв брой отглеждани крави. При наблюдението през 2015 г е имало средно във ферма по 144.4 крави, а през 2016 г вече по 114.2 бр. има ръст от 136 г мляко на крава и получено средно за годината по 8794 кг мляко.
Средния брой отглеждани крави на хектар намалява леко, а именно от 2,9 до 2,8 животински единици на хектар. Това е в съответствие с програмата за намаляване броя на животните и основно е за сметка на юниците.
Сега съотношението е до 6.5 телета на 10 крави, докато през 2015 г е било 7.2, а през 2014 г-7.5 на 10 крави.
Юниците  дават път на млечните крави, за да продължи високия добив на мляко. Интензивността на хектар също се е увеличил отново през 2016. Като е произведено  до 18 465 килограм мляко. Това е почти 700 кг повече в сравнение с 2014 година.
Времето за пашуване се е увеличило също, от 6.8 часа до 7.3 часа на ден. Процента на фермите, които използват пашата се запазва на 72 -колкото и през 2015 г., въпреки нарастването на броя на компаниите, с използването на робот от 24 до 27 процента от времето. Броят на часовете паша всъщност се е увеличил от 6,8 до 7,3 часа на ден.
В доклада се казва също, че има спад на производствения фосфат и е от 8.2 до 11.6кг на хектар.
Поради лекото увеличаване на производството на мляко, се е увеличил и общото производство на азот, така че, отделянето на амоняка на тон мляко, също е повишено с  от 0,200 кг до 3,8 кг.
източник:DW

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here