Приоритетите на министър Порожанов

1

Вече разбрахме кой в кой сектор на земеделието ще носи отговорност.

Кой за какво ще носи отговорност

Днес ще ви запознаем с приоритетите на министъра, които той ще се стреми да реализира в работата си.
Със съкращение поместваме експозето на министъра в тази връзка пред Комисията по земеделие към Народното събрание:

Хайде всички заедно да помогнем на министъра

МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: С няколко думи ще си позволя да Ви запозная с приоритети и политиките на МЗХ, разбира се, те ще бъдат неразделна част от това което ще бъде публикувано съвсем скоро от Министерския съвет а това са:

Първи приоритет е устойчиво и конкурентноспособно и пазарно ориентирано земеделие. Тук сме заложили много цели – 9 на брой.
Втори приоритет е стабилно развитие на хранителния сектор.
Трети приоритет – устойчиво и многофункционално управление на горите.
Четвърти приоритет – развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“ чрез устойчиво използване на природните ресурси, предпазване на екосистемите от свръх експлоатация и така нататък.
И, разбира се, пети приоритет изключително важен той е свързан с председателството на Европейския съюз.
Какво бих искал да Ви кажа, освен формалното списване на приоритети, цели, мерки и така нататък? Моята амбиция, амбицията на екипа, който е в Министерството на земеделието е тези неща да не останат на хартия. Има много неща, които се нуждаят от по експресно внимание, други от малко по задълбочен анализ и предприемане на действия, затова ще маркирам пред Вас някои от проблемите, които са актуални, и с които предполагам ще Ви занимаваме веднага от месец септември нататък.

Първият проблем е свързан с горския сектор. В момента изготвяме доста сериозен анализ в частта на това какво е здравословното състояние на гората. Другото което и Вие бяхте свидетели в последните дни и което е актуална тема това е борбата с градушките. Ние имаме една концепция, която е разработена за преминаване като държавно предприятие и то да бъде финансирано с вноски от земеделския сектор, който в началото на всяка година в един определен период да заплаща тези вноски и да заплаща услуга си.
Ако приемем, че в едната хипотеза държавата може да бъде отговорна за инвестициите за базата, от тук нататък обаче издръжката за ракети, издръжка на самия персонал, издръжка при увеличения способ, тъй като не може и не е възможно да има ракетоплощадки из цяла България. Другият възможен способ, тук трябва много внимателно да бъде анализиран, той не се изключва, това е борба с градушките със самолетен способ, тъй като в момента от земеделските територии са покрити доста по-малко от 50% .
Има много, много други теми. Селскостопанска академия, която трябва да премине на полупазарен принцип. Приходите, които заварихме от Селскостопанска академия намаляват.
Да, има доста по-добри специалисти като професор Бъчварова на темата Селскостопанска академия от мен, разбира се, и част от Вас, но има институти, които работят добре, други, които просто трябва да си намерят своето място, така че да бъдат освен държатели на генофонда, държатели на патентите, на правата, на ноу хауто, да бъдат и пълноценни играчи на пазара, а не индивидуално всеки, всяко научно светило, да консултира един или друг земеделски производител за сметка на това което е придобил и ползвал в рамките на своята официална дейност. Тук, темата не трябва да бъде толкова бърза, но тук трябва да предприемем мерки.
Говорейки за приоритети бих казал и нещо, тъй като темата с председателството, темата с еврофондовете, темата с новото ОСП е изключително важна за мен дори интересна, предизвикателство отвсякъде поради това, че в момента стартира, той стартира вече, но ще придобива все по-голяма конкретизация, визията за новата Обща селскостопанска политика. Много важен и интересен. Тези от Вас, които четат изявленията в момента и на комисаря по бюджет и финанси господин Отингер, вече започна да се обмисля и Първи стълб да не бъде само на 100% финансиран от европейския бюджет.
Тези анонси вече излезнаха. Предполагам, че това нещо също ще бъде много сериозна тема, която да се дебатира. Това което бих Ви информирал със задоволство, е че нашият бранш земеделският в рамките на почти всички асоциации има едно много добро мислене, много компактно мислене. Бих казал единно, няма дърпане за едно или за друго, така че те вече са в един дебат помежду си с работни групи, размяна на мнения, и разбира се, много е важно координацията, която ще направи Министерството, това което ще направим заедно с Вас от гледна точка на парламентарната подкрепа, мнение и решения, които са необходими.
Дебатът ще стартира, ще набира своята скорост, ще бъде обвързан и с многогодишното финансово споразумение, разбира се, все повече се отдалечават сроковете, които излизат за многогодишното финансово споразумение за следващия програмен период говоря 2021-2027 г., очакваше то да бъде до края на годината, сега вече анонсите са, че ще бъде в края на нашето председателство, но така или иначе обобщавам за европейските теми много е важно дебатът, който ние ще проведем вътре в страната, позициите, които ще отстояваме и хубавото е, че ние няма да имаме според мен много различни позиции и България като цяло.
Искам да изразя своето убеждение, че в рамките на разписаните приоритети нашата амбиция на екипа е тези приоритети да ги изпълним със съдържание, да не останат, да сигурно ще има едно, две, три – пет, които ще са в някаква фаза или нещо друго, но основните неща, които не търпят отлагане, важни политики, за които трябва да се вземат решения да бъдат реализирани по един добър балансиран начин.
Благодаря Ви.

Румен Порожанов  – Министър МЗХГ

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here