Поглед към Симентала за България – сега

Породата Симентал е под селекционен контрол на Национал асоциация за развъждане на говеда от порода Монбелиард и Симентал. Учредена на 27.12.2006 г в гр.Плевен. Асоциацията започва дейност в период, в който млечния сектор се развива в усилието си да се бори с конкуренцията на ЕС и да отговори на европейските санитарни и хигиенни стандарти за безопасност на храните, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда. Всички промени наложени във връзка с това, се отразяват върху развъдната дейност в страната, като за породата Симентал влиянието е особено негативно.
Асоциацията контролира основно млечната продуктивност и функционалните показатели на кравите, придържайки се към немско-австрийския селекционен индекс, където млечносността е 38%, функционални показатели-44% и месна продуктивност-16%.
Контрола на млечната продуктивност се осъществява в съответствие с принципите и методите, приети и публикувани от ИКАР, по метода А”, с минимално 11 посещения в стадата през годината. Племенната книга на породата Симентал е в електронен вариант. С малки изключения, всички животни в книгата имат родословие до трети пояс. В племената книга се съхранява информация за родословието на всяко животно, за млечна продуктивност за всяка лактация, както и средно за дадено животно и категорията в която попада. Водят се записи за случките и отелванията, за получените приплоди за броя приключени лактации, за междуотелния, сухостойния и сервис периода.
През 2016 г развъдната организация контролира 72 ферми с 2108 крави. В сравнение с началото на годината, броят на фермите е намалял с 12, а броят на животните под селекционен е нараснал с 33. Симентала се отглежда почти във всички райони на страната, включително в Благоевградска и Кърджалийски. Изключение прави само Смолянска област. Основните стада са на Джавит Бейтула, Деникер Милк, Георги Малинов, Цветан Цветанов, Вароша 05 и др.
Проблема при развъждането на Симентала у нас е малкия капацитет на фермите. Средния брой на отглежданите животни е от 86 в Североизточен до 18 в Югозападен район и Софийско. У нас, млечността на Симентал е добра. По данни на развъдните организации, през 2015 г, показателите на млечната продуктивност на бонитираните крави са както следва:
Кафяво говедо – млечност 5319 кг, масленост – 3.83%,
Монбелиард – млечност – 6102 кг, с масленост – 3.90% и протеин – 3.32%,
Черношарено говедо – млечност – 6486 кг, масленост – 3.81%1 протеин – 3.48%,
Симентал – млечност – 5602 кг, с масленост на млякото 4.02% и протеин – 3.35%.
През 2016 г контролираните крави от породата Симентал за пълна лактация са имали средна млечност от 6149 кг, с 4.12% мв и 3.41% протеин, а за нормална – 5363 кг с 4.08% мв и 3.38% протеин. С тези резултати България е на средно европейско ниво.
Унгария – ср. млечност за лактация – 5023 кг с 3.99% мв,
Чехия – 6162 кг с 4.08% мв,
Италия – 6528 кг с 3.92% мв,
Германия – 6854 кг с 4.14% мв,
Полша – 4785 кг с 4.01%мв.
Съдържанието на мазнини в млякото получавано от родните крави е високо спрямо другите страни. Относно съдържанието на протеин, в сравнение с другите страни, за България то е с по-ниски стойности средно с 3.38% за пълна и 3.36% за нормална лактация. Освен добрата млечност, при нашия Симентал е добро и съотношението масленост към протеин -1/0.87.
Отличителна черта на породата е здравото виме и голямата резистентност към мастити. Броят на соматичните клетки, във водещите страни е по-малък от 180 000.
През 2011 г асоциацията въведе категоризация на кравите по млечна продуктивност в четири категории ЕР – с млечност за 305 дни над 6200 кг, Елит – над 5500 кг, Първа категория – над 4500 кг и втора категория – над 4500 кг
Източник: НАРГПМС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here