След последния Съвет по животновъдство

2

На 03.08.2017 г в МЗХH се проведе поредния Съвет по животновъдство. Може би най-доброто е, че без много спорове са били приети единодушно от присъстващите промените при разпределянето на предвидената помощ за млечния сектор в рамките на 11.3 млн. лева. Всъщност, съгласно ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО в сила от 08.07.2014 г. става ясно, какви са функциите на бранша и никой да не си въобразява,че браншовиците вземат решенията какво ще се случи. Крайното решение е изцяло на Министъра на земеделието.
Съгласно Чл. 2. Съветът се създава като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните за подпомагане на дейността му при осъществяването на държавната политика в областта на животновъдството.
Чл. 6. Съветът осъществява следните функции:
– 1. дава мнения и предложения по проекти на законови и подзаконови нормативни актове и други административни актове, свързани с животновъдството;
– 2. участва в разглеждането и прави предложения за решаване на въпроси в направление животновъдство на регионално, национално и международно ниво;
– 4. участва в разработването на стратегии, програми и анализи за развитие на животновъдството;
– 5. във връзка със състоянието на пазара дава предложения за преодоляване на нелоялната конкуренция в животновъдството;
– 9. разглежда въпроси, свързани с ветеринарномедицинското обслужване на селскостопанските животни, развитието и управлението на генетичните ресурси, създаването на нови породи животни и породо поддържане по направления;
– 10. обсъжда мерки и схеми за подпомагане./
даи линк за правилника, него го помести със стара дата вправилници при нормативни документи-

За да се стигне до получаването на заветните малко над 20 лв за крава бе необходимо провеждането на три съвета и един протест. Хубавото е, че повечето фермери казваха – щом е животно, което дава мляко трябва да бъде подпомогнато, независимо от броя на животните. С това обаче не смятайте, че между големи и малки всичко вече е наред. Няма такова нещо, дори след като изгоряха сеновалите на братя Ангелови в Поповица, се намери един калпак да напише – “то господ си знае работата.Никола е изключително коректен бизнесмен, осигуряващ работа на голям брой работници и притежаващ най-голямата говедовъдна ферма в България.
Сега въпросът е дали фермерите да се радват на тези двадесетина лева. Смешно е да се смята, че те ще им решат проблемите. Някои от фермерите въобще няма да ги видят тези пари, банките вече са ги прибрали предварително. Тези пари ще осигурят един и половина храноден на една крава в една уважаваща се кравеферма. Е, разбира се ще остане за обществото, че отново са дадени пари на фермерите. След два месеца ще има пак гръмки надписи за дискутираните на Съвета 7.5 млн лева за де минимис. Правят впечатление няколко цифри публикувани в медиите /не в съобщението на МЗХ/. Цитира се, че ще бъде дадена помощ на 358 000 млечни крави. По статистика в началото на годината сме имали толкова крави, а само обявените за млечните /колко са млечни ще се види след първи октомври/ 271 000 бр. подобни са и дадените цифри за овцете: посочени са 1.3 млн млечни а те са 1 млн. по статистика. Дори някъде имаше коментар, че има виртуални крави.
Нека медиите да бъдат така добри да дават точна и проверена информация защото в противен случай се заблуждават фермерите. Както имаше една публикация – за едно козленце 47 евро.
Интересно е, че съветите ни се събират само при разпределението на такива мижави суми, дето едва ли ще допринесат толкова много за запасяването с фураж за зимата. Хвърляйки огромна енергия за тези въпроси /е необходимо е да се покачи адреналина от време навреме/ изоставаме от пазарното развитие на отрасъла.

От началото на годината непрекъснато публикуваме информации за цената на млякото, за цената на млечните продукти, за резултатите на анализаторите. Тенденциите са изключително благоприятни за сектора в Европа. Увеличение на изкупните цени, в Холандия вече подписват такива за срок от една година при изключително добри цени за кг мляко, потреблението се увеличава и разбира се, че ще се увеличат и цените на продуктите. На никой не му се иска това, но против икономическите закони и пазарните отношения трудно се противодейства. Определено не сме готови да произвеждаме повече мляко, а именно това трябва да се прави сега – подпомагане сектора /но не с тези 20лв/ а с всички налични инструменти, било директно или индиректно, включването в подпомагащи програми, доброволни профилактични програми, борба с маститите, повече анализи при фуражите които се изхранват, разбира се мероприятията имащи отношение към селекцията и др. Нашите мандри трудно ще могат да внасят мляко от Европа, защото колкото и да е чудно, наши ферми вече продават в Европа.

За овцете, козите и биволите няма да коментираме, защото там нещата са почти на нулева кота, /така показва статистиката/ от трите вида  животни са получени от началото на годината само 22 482 т мляко, а на практика дойния период при овцете приключва. Е, все пак имаме скромните  долу – горе по 17 кг от животно получено мляко. При кравите нещата са малко, по-добре, като е надоено с повече от миналата година за периода с 21 188 тона.

Можем да ви кажем още доста неща, но използвайки данните от статистиката видяхме, че тази институция Агростатистика не е в състояние да събере дори шест цифри на кръст за  да получим точна информация /Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2017 година/, сумата за шестте месеца не е вярна, за какви анализи да говорим, за какви концепции и стратегии. Трябва да си научим А, Б то и тогава да говорим за по-сериозни неща.

Прикачени файлове:

Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2017 година*

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВЕТА ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Говедовъд.ею

2 КОМЕНТАРИ

  1. Ами научете си А,Б- то и тогава да говорим за по-сериозни неща. Цифрите в Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2017 година ги дават млекопреработвателите , ако не ви харесват проблема е във вас. Празни приказки на никой не са нужни изкарайте истинските данни , а не според случая да представяте данни каквито са ви удобни. Институция Агростатистика е способна ,ако сте коректни и ВИЕ.

  2. Уважаеми Приятелю. Разбира се,че на никои не му се слушат празни приказки, още повече и грешна информация. Отново не сте ни разбрали. става дума за А и Б то на статистиката. В коментираната таблица, сбора на цифрите от отделните месеци, няма нищо общо с публикувания от статистиката резултат. така,че говореики за А Б то имахме в предвид да се научим да смятаме най-напред. Ние сме запознати с работата на статистиката и знаем трудностите които имат. Също така винаги сме ги защитавали, като казваме, че това са официалните цифри за България и те трябва да се коментират и искаме не искаме ги приемаме за верни. И накрая, представените анализи ги правим не да са удобни на нас, а на фермерите. Всъщност статистикета също трябва да работи за тях.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here