Блиц контрол – на „червеното килимче „министър Порожанов

0

Съгласно Правилника за дейността на КЗ има предвидено и провеждане на Блиц-контрол с министъра на земеделието. Такъв контрол се осъществи на 05.07.2017г. , поместваме дословно отговорите на министър Порожанов пред Комисията:

Въпрос от РУМЕН ГЕОРГИЕВ / БСП/: Господин Министър, Вие казахте, че при откриването на председателството има какво да покажем, имаме исторически традиции сега във вашето изложение. Моят въпрос, ще бъде свързан с наскоро вдигнат в медиите скандал с промяната на БДС стандарта за киселото мляко и специално за промяната и премахването на географското значение, да трябва да се синхронизира.
Вие дадохте клетва като министър на 4 май. 
За съжаление на 9 май Министерство на земеделието, Агенцията по храните и една частна фирма, която впоследствие каза, че няма нищо общо с това предложение за промяна на втората част от БДС стандарта, именно съотношението между двете бактерии. Вие веднага оттеглихте Вашето предложение като министър, но моят въпрос е свързан с това каква е политиката Вашата и на вашия екип на Министерството за запазване и национална защита на тези продукти, които са с историческо значение, все пак е традиция в България, познати сме в света с българското традиционно кисело мляко, с българското саламурено сирене, розовото масло, тъй като сега явно, че трябва да се направи европейска регистрация, но така имаме информация, че от Гърция вече има подадено в Европейската комисия за регистрация на гръцко кисело мляко и може ли да се окажат, подадено на 1 в един момент, че на 1 януари когато Вие казахте, че ще представим българските традиционни продукти може да се окаже, че ние ще трябва да представим гръцко кисело мляко? Моят въпрос е свързан с Вашата политика. Да в моя въпрос и отговора наистина Вие отговорихте, че сте за запазване на тези продукти, който Ви зададох писмено. На базата на който в обсъждането в Българския институт по стандартизация прочетох цитирах вашето заключение, че сте за запазване, така че нека да го чуем. С колегите ще следим тази тема от близо за запазване на тези традиционни български продукти. Благодаря.

МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Аз Ви благодаря, че отговорихте на половината от въпроса. Да, ние сме за запазване и само ще Ви коригирим на 4-ти писмото което е заминало към Института е подписано  от господин Желязков – заместник-министър на земеделието в служебното правителство. Той е изпратил това писмо в края на мандата на служебното правителство. Датата, която е 9-ти това е входящ номер на един формуляр. Така че цялата процедура е вървяла в служебното правителство. Да, ние разбрахме от медиите. В началото честно казано едно, второ, трето от медиите разбрахме. Веднага реагирахме със заместник-министър Димитров, така че изразихме своята позиция. Самата регистрация на продукти си има своята изискуемост на документация. В момента нямам пред мен, кои продукти имаме няколко регистрирани продукта, имаме процедура в която вървят други. Разбира се, говорейки конкретно за киселото мляко никой по никакъв начин не би желал да намаляваме изискванията към стандартите, така че да принизяваме самият стандарт на киселото мляко. Няма да влизам в това защо се е случило. Аз направих една проверка. Да Ви разказвам тя е една идилия, даже за мене нищо съществено. Едва ли не това е било, хайде да не навлизам, че това е цял доклад на инспектората, ще Ви го дам да го прочетете. Нищо кой знае какво няма в него, но заповядайте ще го видите. Благодаря Ви.

КРЪСТИНА ТАСКОВА: Политическа партия „Воля“. 
 Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Тъй като за нас от Воля са много важни действията, а не думите, изказвам благодарността си към Вас, че след парламентарен контрол предприехте незабавни действия и разпоредихте анализ на храните и установяване има ли или няма двоен стандарта? И тъй като излязоха различни материали по темата молбата ни към Вас е да ни запознаете в крайна сметка с Вашето становище. Какво установихте от тези проверки? Има ли или няма двоен стандарт? Благодаря Ви.

МИНИСТЪР РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ние много информация изнесохме, както и в медиите, не случайно миналата сряда първо, помолих господин Илиев с неговия екип да бъдат в сутрешните блокове за да могат професионално да обяснят темата. След което се наложи и аз да се поява, разбира се, абсолютно всичко е качено на нашата страница от гледна точка на обобщените резултати от проверката. Двоен стандарт, това което установихме има в около 20% от изследваните от нас храни. В контекста на това, че в съдържанието е описано на етикета на един и същ продукт закупен на западноевропейския пазар в същата верига и в България в същата верига има различни съставки, които се съдържат в него.
Това бяха 7 продукта от всички 30 изследвани от нас. Разбира се, ние продължихме анализите с органолиптичните анализи и, разбира се, най-важният физикохимичният анализ за съответствието на самия продукт с това което е обявено на етикета. Отзад напред, въпреки че колегите, д-р Илиев, може много по-подробно да обясни, но ние сме го качили това и на страницата може да го прочете какви допълнителни проби сме направили, така че да се види дали няма и заместители, защото имало е единични случаи от нашите колеги от другите страни, които са установили подобно нещо. Ние проблеми с физикохимичния анализ и пробите не установихме. Има отклонения, но тези отклонения са в рамките на допустимите съгласно регламента за отклоненията при изследването на храни, специален регламент от 2011 г., може би не го произнесох точно правилно като наименование, така че тези отклонения, които са установени с нула, нула еди колко си процента или други съставки са в рамките на допустимите. В рамките на органолептичния анализ там по три от продуктите специалистите установиха, че има различни вкусови качества, липса на вкус на мляко, но това е само за три от продуктите. Каква правим от тук нататък? Да, тук не говорим за вредни за здравето храни, не говорим за както и да е… От тук нататък сега на съвета на министрите словашкият министър внася една декларация информация, която обобщава информацията, която я има и в останалите страни-членки, именно в двойното качество, защото това са нелоялни търговски практики.
Самият комисар по правосъдие и потребители госпожа Юрова тя е от Чехия вече работи по казуса. Ние на заседанието на министрите ще запознаем с нашата констатация, за съжаление нашата констатация се допълни с констатацията, че анализът на цените показа, ние го публикувахме също, анализът на цените показа, че от половината от продуктите, които са закупени на нашия пазар имаме така значително по-високи цени, достигащи за детските пюрета между 90 и 100 и малко отгоре процента по-високи цени за едни и същи продукти, спрямо закупените в Австрия или Германия не мога да Ви кажа точно откъде. Сега, разбира се, тук ако направим много точен анализ за ДДС-то където е 7%, другото е 20 или нещо такова разликата ще се коригира съвсем леко. Но тук не говорим за разлики между 5 и 10%. Тук говорим за разлики много фрапантни. Това което след направихме тези така констатации ние ги публикувахме на страницата на Министерството, направихме среща с Комисията за защита на потребителите с федерациите на потребителите – те са две, официалните, поканихме и госпожа Манолова, присъства заместник омбудсманът, тъй като госпожа Манолова беше в движение, но по линия на омбудсмана там също са направени комуникациия с европейския омбудсман и темата е в оборот и на това ниво. Това което ние уточнихме, че от тук нататък ще продължим да наблюдаваме, може би ще направим още една проба с подобен пакет продукти, но различни, разбира се, като те ще бъдат определени отново от този формат. Ние направихме един обществен съвет, който да наблюдава този процес и може би на месечна база искаме да видим тенденцията с цените. Това дали е било инцидентно или наистина има някаква практика едни и същи продукти да бъдат продавани на така не малко по-високи цени на българския пазар. Така че ние ще го продължим като наблюдение, а иначе темата с двойствения стандарт на тези продукти тя вече е отнесена и трябва да се разгледа на европейско ниво за търсене на единен подход за качеството на едни и същи продукти за единния европейски пазар. Благодаря Ви.
източник:КЗ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here