Износът на говеда за Турция става все по-важен

0

За да охладим ентусиазма на нашите говедовъди, в материала става дума за износ но говеда от Ирландия, а не от България. Едва ли скоро ще можем да изнасяме за Турция живи животни, независимо от усилията които се правят от министерството. Защо, няма да ви казваме. На този въпрос може сами да си отговорите, ако прочетете анализа по тези въпроси за Ирландия.

Анализ: Защо износът за Турция става все по-важен за ирландските говедовъди.

   Откакто първите кораби с ирландски говеда бяха изпратени в Турция, през есента на миналата година пазарът придоби все по-голямо значение във всичките му аспекти на ирландското говедовъдство.По-специално, земеделските стопани с бозаещи телета са почувствали  краткосрочни предимства, тъй като са имали редовно изкупуване на говедата. Общо около 25,078 ирландски говеда от приблизително 1,000 стопанства  са изнесени в Турция. Въпреки това данните показват за 2016г отслабването на продажбите,  намаление  с 3% и 19 EUR  на глава по-малко  в сравнение с 2015. Но трябва да се отбележи, че тези цени биха по-ниски, ако не беше за износа за Турция.

Колко говеда са изнесени за  Турция? От септември 2016 г. малко над 31,220 говеда са напуснали ирландските брегове.  За Турция през тази година броя на изпратените животни е достигнал над 3000 бр. Ако не е Турция, тези животни щяха да бъдат заклани в ирландските кланици.  Това щеше да доведе до излишък от доставки и съответно падане на цената

Дългосрочни Ползи. Имаме ползи от корабоплаването. Нашите кораби пътуват. Ирландската индустрия за говеждо месо понастоящем е в състояние на излишък от доставки, а разрастването на говедовъдството на Ирландия се очаква да бъде с 100 000 глави повече в сравнение с миналата година. Нещо повече, стадото на млекопроизводителите в Ирландия се разрасна бързо след премахването на квотите за мляко през 2015 г .; И този растеж само ще засили натиска върху ирландските цени на говеждото месо през следващите години.Ето защо значението на износа от  ирландските производители на едър рогат добитък не може да бъде подценено –  тъй като производството на млечни продукти вероятно ще достигнат рекордни висоти през следващите години.Несъмнено в близко бъдеще ще се появят допълнителни доставки на говежди говеда. Така че трябва да се направи всичко, за да се защитят вече отворените за ирландски производители пазари за износ на живи животни и да се използват напълно тези пазари като средство за защита на договорените цени на едрия рогат добитък в бъдеще. Вероятно ще има проблем при животните за клане  между август 2017 г. и февруари 2018 г., което означава, че на ирландските фабрики ще бъдат на разположение около 26 000 по-малко говеда.Това ще доведе до допълнителна конкуренция на пазара. По същество това означава, че за този седеммесечен период ще бъдат на разположение на ирландските фабрики около 3700 по-малко добитък  месечно и седмично намаление с малко над 900 глави. Но все пак задача номер едно е задоволяване на турския пазар и осигуряването на добри говеда по отношение на месото.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here