Още за топлинния стрес – Румъния

0

Днес ще ви представим инструкциите на румънската ветеринарна служба по отношение предпазването на животните от топлинен стрес.
Ветеринарните власти на Румъния информират животновъдите, че трябва да вземат определени конкретни мерки за гарантиране на защитата и хуманното отношение към животните за да се избегне появата на термичен стрес, свързан с летния период и  съпроводен с високи температури.
Разпоредби приложими към земеделските стопани :
Земеделските производители и други собственици на животни трябва да имат предвид следните аспекти:
– да осигури подходящи условия за животните, които да осигурят защита срещу вредните преки ултравиолетови лъчи.
– осигуряване на достатъчни количества вода и количеството на храна, съответстващи в зависимост от вида, размера и физиологичното състояние на животните.
– проверяване на правилното функциониране на оборудването за водоснабдяване, поене на животните,  хранене и вентилационни инсталации;
– проверка на наличието на резервно оборудване, главно вентилация и производство на електроенергия;
– в случай на високи температури, животните използвани за работа да не се използват в интервала от време 12:00 – 18:00, ако външната температура на сянка надвишава 25 ° С;
– за всички подозрителни промени в здравословното състояние на животните, както и появата на промени в поведението, собственикът трябва да уведомява по спешност ветеринарният лекар, отговарящ за контрола на здравния статус на животните в района ;
– когато животните са отглеждани на открито, трябва да се осигури наличието на сянка и вода;
– ако водоизточниците са недостъпни или блокирани, водата трябва да се доставя редовно за да се намали риска от дехидратация.

Разпоредби, приложими към местните власти:
– общини, на чиято територия има животни, трябва да знаят реалната ситуация и да информират животновъдите.
– местни съвети и фермерите трябва да гарантират, че ще неутрализират животинските отпадъци;
– осигуряване на точки за скриване на животни в изключителни случаи.

Разпоредби, приложими за собствениците на домашни любимци:
– Ако домашни любимци (като кучета, котки, зайци и т.н.) се отглеждат навън, е важно да се осигури питейна вода и адекватен подслон срещу слънцето.
– Трябва да се обърне специално внимание за транспортиране на домашни любимци, така че те не трябва да се настаняват в превозните средства, изложени пряко и за дълго време на ултравиолетовите лъчи и високи температури. Също така забранява се превозването им в багажниците на колите.

Приложими разпоредби за превозвачите на животни:
– задължени са по закон да транспортират животните по начин, който не може да причини нараняване или ненужно страдание;
– Преди да се потеглите, е задължително да се провери състоянието на микроклимата в транспортното средство;;
– При високи температури плътността на натоварване на животни в транспортните средства да бъде намалена с най-малко 25% от максималната разрешена, в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;
– Ако пътуването не започва веднага след качване на борда, шофьорите трябва да имат планове за непредвидени ситуации, за да се грижат за животните, както се изисква;
– да пътуват в продължение на 8 часа, вентилацията на превозното средство трябва да може да поддържа топлинен комфорт в отделението на животните по време на пътуването.

Разпоредби, приложими за животни, които се продава на пазарите:
– клетките,в които се настаняват животните, трябва да бъдат достатъчно големи, за да се гарантира свободното движение на животните, също така те трябва да бъдат на сянка.
– Да се гарантира редовен водопои и фуражи, както и наличието на алтернативни източници на водоснабдяване.
Най-големият риск за животните по време на горещото време е липсата на вода, което води до дехидратация и може да причини страдание на животните и дори смърт.
Младите животни се хранят предимно със сух фураж, а лактиращите са застрашени в по-голяма степен от дехидратация.

Източник на питейна вода.
Ако има ограничен източник на питейна вода трябва да се осигурят дневните нужди от вода за едно животно, в зависимост от вида, размера, породата и физиологичното състояние:

ВИДОВЕ  Количество вода
Крави за мляко  38-52 литра
Говеда 38 литра
Коне 20-45 литра
Свине 4-11.5 литра
Овце 6 литра
Домашни птици  0,5 литра

Тези стойности варират в зависимост от възрастта на животното, физиологичното състояние, температура на околната среда и влажността.
Всички собственици на животни имат законовото задължение да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират стандарти по отношение на хуманното отношение към животните.
Говедовъ. ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here