Право на отговор: проф. дсн Цонка Пеева “СЪДБАТА НА БИВОЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

0

След статията

Фалита на ферми е неизбежен

на Михаил Михайлов, Изп. Директор на НСГБ, в социалната мрежа Фейсбук, в групата  Асоциация По Биволовъдство-Шумен, прочетохме  материала
                                           “СЪДБАТА НА БИВОЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
публикуван от проф. дсн Цонка Пеева, който е отговор на написаното от г-н М.Михайлов. Тъй като материала е пуснат в публичното пространство, си позволяваме да го публикуваме на страниците на сайта, (като естествено поставяме и линк към оригиналният материал). Очаквайте дуплика от г-н Михаил Михайлов. 
Говедовъд.ею 

проф. дсн Цонка Пеева
Председател на Българска национална асоциация
за развитие на биволовъдството

Повод да взема публично отношение за съдбата на българското биволовъдство е излезлият материал в Говедовъд.ею от Михаил Михайлов, който казва ( цитирам ) „Нормално е в райони, където има малко производство на биволско мляко, същото да не се изкупува”.
Да приемеш за „НОРМАЛНО” фалита на дребните ферми в България, заради това, че няма кой да им изкупува млякото е кощунство, г- Михайлов! Казвам кощунство, защото това наистина е гавра с труда на хората, които отглеждат биволи и които друг поминък те нямат. Били ли сте в областите Враца, Монтана и Видин, в които ферми средният размер на стадата е 12 бивола, да видите какво означава мизерия и робски труд? Знаете ли, че там все още доят на ръка, защото хората не могат да си купят доилни апарати? Знаете ли, че вечер децата на биволарите заспиват с мисълта, че утре някои може да им купи млякото от биволиците и да има парички за сладолед?
Четох коментара за сравнението между Германия (член на ЕС от 1958 го д.) и България и меко казано, го приех за смехотворно. Да се казва, че е неминуем фалита на дребните ферми в България означава две неща: или не се познава добре ситуацията в животновъдния сектор или сме в услуга на едрите фермери и млекопреработватели.
Насочвам вниманието върху биволовъдството, защото, макар и нескромно, ще подчертая, че с тези животни работя от 45 години и съм със самочувствието, че познавам добре нравите им.
Сега конкретно по „добре разиграните карти”, по отношение на подпомагането от биволовъдите:
1.Съгласно данните от Агростатистика, от 240 стада, общо за двете Асоциации, при 70% броя на биволите е 20-30, което означава, че те са дребни и разпокъсани.
2. При биволите, за разлика от говедата, средната продължителност на сухостойния период е 120 дни, т.е. 33% от общия брой на биволиците не се доят през годината.
3. При бременност 315 дни и 120 дни сервиз период, калвинг интервалът /периода между две омалачвания/ е 435 дни, което означава плодовитост в стадата 84%.
4. Съществена грешка, която се допуща от тези специалисти, които не правят разлика между говеда и биволи и за които 400 кг продадено мляко от биволица е малко, че не се прави разлика между лактационна и годишна млечност.
В развъдните програми и на двете Асоциации е записана средна млечност 1500 кг. Нека направим малка аритметика: 1500 кг е лактационната млечност. При сухостоен период 120 дни, това означава, че 33% от дните на годината биволицата не се дои, което се равнява на 495 кг. от лактационната т.е. годишната млечност е 1050 кг. /1500 – 495 = 1050 кг /. При разход на мляко за изхранване на малачето за 5 мес. – 550-600 кг, в зависимост от сезона, / 1050-600 кг / сметката от 400 кг за стокова продукция излиза съвсем коректно.
Колеги зооинженери, фермери, съветници към министъра на МЗХГ и млекопреработватели, не поставяйте под общ знаменател говедата и биволите! Между тях има огромна разлика, Тя е не само по отношение на репродукцията, която посочих, но и по отношение на бързите и трайни условни рефлекси, които си създава по време на доене, обстановка, режим и пр.
В най-тежките години, биволите са спасявали българина от глад и мизерия! Сега те отново трябва да спасят хората, които нямат друг поминък! Не да казваме, че фалитът на тези ферми е неминуем, а да им се подаде ръка! Защо, когато до 2010 година, биволите не получаваха никакви субсидии, никой не каза, че има дисбаланс между субсидиите на отделните животни? Ако субсидиите за биволите са големи, защо никой не си дава сметка, че средната дневна млечност от биволица е 6-7 кг, докато на кравата е 20-25 кг?
Господа съветници към Министъра на МЗХГ, преди да се приемеше Наредба 3, във връзка с Подкрепата обвързана с производството, трябваше да има широко обсъждане. Тогава цяла седмица /от Коледа до края на годината/ електронната поща на МЗХ беше блокирана и никакви становища не бяха взети под внимание. Тогава трябваше да се мисли къде ще си продават млякото дребните фермери, от което количество никой млекопреработвател не се интересува, а не сега ……..
Примерът, който е даден в коментара на г- Михайлов, за ролята на мандрите в Германия за козе мляко, които са изиграли основна роля за създаването и развитието на козе фермите е точно на място. Защо не се задава въпроса: „къде са нашите преработватели?” Къде са? Отговорът е прост:”по-лесно е да се внасят сухо мляко, есенции за аромати за краве, овче, биволско и козе сирене, които масово се прилагат вече и у нас, отколкото да се изкупува българското мляко.
Г-н Михайлов, що се отнася до това, че биволовъдната наука е изнасяла своя опит в други страни, означава само едно – че тя е ценена и продължава да е обект на внимание и сега от много страни. За сведение, в момента в СИО – Сливен има 6 елитни биволски бика, от които се складира семенна течност, към която има интерес от Бразилия, Турция, Венецуела, Франция. За да се прилага по-широко изкуственото осеменяване, от нашата Асоциация, предоставяме безплатни дози на нашите фермери и бичета за естествено покриване от бикопроизводителки, също безплатно.
Предполагам, че не съм Ви обидила, г-н Михайлов, няма място за обиди, но когато се правят коментари върху въпроси, които са много специфични, те трябва да са подкрепени от науката и практиката.
Прави чест на Мария Степанчева, която за пореден път сложи картите на масата и за пореден път ги изигра добре! Както подчертавате, биволовъдите не искат пари, а пазар за млякото.Продължаваме да се борим с вятърните мелници!
Как да се реши този въпрос? Мое лично мнение: да се разреши на всички фермери, които отговарят на условията от ЗВМД и имат ферми до 10-15 биволици да излизат на пазара.без да бъдат непрекъснато санкционирани от БАБХ и данъчните. От тях се иска да издават квитанция за продадено мляко на съответната цена, с което да докажат продажбите си. Лесно и просто! Ако пазарът ги приеме, те ще продължат да съществуват, ако не ги приеме, тогава те сами ще си решат дали да гледат биволи.

Говедовъд.ею : Очаквайте дуплика от г-н Михаил Михайлов

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here