Какво става в къщата на съседите

0

Преработка до 300 кг мляко на ден във ферма – нова Наредба
Размерът на обработеното мляко във фермата или в къщата на фермера, не може да надвишава 300 килограма на ден, с изключение на съвместно ползване на земеделските стопанства, в които посочената цифра може да бъде коригирана след разрешение от компетентния ветеринарен орган максимум до 500 кг на ден. Продуктите, произведени от мляко, което задължително трябва да е , произведено във фермата, се продават на дребно по места.


Сиренето Фета – ще се борим за името му и предотвратим използването му в други страни, по този начин ще защитим нашия пазар – казват от гръцките браншови организации. То се свързва тясно с нравите, обичаите, традициите и историята ни, то е крайъгълен камък от стълбовете на нашата икономика в селските райони и част от нашето културно наследство.

Така гръцките фермери призовават правителството и членовете на гръцкия парламент, да предприемат инициативи за осигуряване на гръцкия характер на фета и по-нататъшно предотвратяване на използването на името му от други държави в и извън Европейския съюз, /все още случая с използването на името от Чехия стой на дневен ред/.


Обвързана с производството помощ за говеждо месо. Министерството на земеделието с решение, определи условията за допустимост на бенефициентите участващи в обвързана с производството помощ за сектора на говеждо месо.
Бенефициентите са активни фермери, собственици на земеделски стопанства за едър рогат добитък, независимо продуктивната посока, които отглеждат поне шест женски говеда на възраст от 18 месеца до 12- годишна възраст по време на календарната година на плащане. Допустими за помощ са женски говеда на възраст от 18 месеца до 12 години, които са родили в рамките на годината и новородени телета са били регистрирани, маркирани и потвърдени от общия брой на проверки. В случай на смърт на новородено теле преди отбелязването, че женското животно е родило, се счита, че женското не отговаря на изискванията.
Бюджетът за 2017 година /на обвързано с производството подпомагане за сектора на говеждо месо/, е записано, че ще се разпределят сумите на бенефициентите от 36 336 635 евро.


Напрежение между фермери и Лидл – след протестите на фермерите пред Лидл за Гърция във Волос, във връзка с предлагането на малки количества гръцки стоки, стихва. Това стана след обявена декларация от фермерите в която накратко се казва:
Не искаме специално отношение, ние искаме да се даде възможност на потребителите да избират.
Ние не искаме такива вериги в страната ни. Тази страна не може да носи хомот.
Искаме потребителите да отговорят на нашите тревоги. Ние сме уверени, че те знаят какво да правят. Нашата борба ще бъде всеки ден и скоро ще обявим дата за изключване на магазините във Волос и Лариса.”
От своя страна, Lidl заявява, че нейният приоритет е подкрепата на гръцките доставчици. Стратегическата цел на дружеството е още по-голямо разширяване на обхвата на гръцки продукти по рафтовете на магазините, който е в момента е над 56%,.


Статистика – В края на 2016 г броят на селскостопанските животни в Гърция е намалял с – 4.4%, като намалението е при всички видове животни.Това е втори пореден годишен спад при домашните животни, като през 2015 г то е – с 6.4% в сравнение с 2014 година.
Броят на едрия рогат добитък е намалял от 582 176 на 553 805.
Значително е намалял броя на свинете от 876 929 на 743 228.
Броят на овцете е намалял с много малко и в началото на годината е над 8.7млн. , което е седем пъти повече отколкото имаме в Българи, при почти еднаква площ, /Гърция е по-голяма от България по площ с 20 000 кв.км, но в нея влизат и над 1000 острова. Освен това 80% от страната са планини и хълмове/.
Подобна е и ситуацията с козите и техният брой в началото на годината е бил над 4млн. Броят на фермите също намалява, като при кравите са спрели дейност над 400 стопанства:

Таблица 1: стопанство и брой животни, 2015-2016

брой на животните 2015 год 2016 год Промяна (%)
2016/2015
говеда 582 176 553 805 -4,9
прасета 876 929 743 228 -15,2
овце 8 852 398 8 738 618 -1,3
кози 4 017 171 3 887 902 -3,2
стопанства 2015 2016 2016/2015
говеда 15 609 15 168 -2,8
прасета 18 455 17 957 -2,7
овце 88 761 87 505 -1,4
кози 68 766 67 820 -1,4

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here