Борбата с бруцелозата – продължава

0

В Областна администрация Сливен днес се проведе работна среща за обсъждане на конкретните действия за прилагане на мерки за обхващане и задържане на децата в училище. Срещата беше водена от Димитринка Петкова – заместник областен управител. Участие взеха представители на Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието – Сливен, общините, представител на УНИЦЕФ България и неправителствени организации, работещи за интеграцията на ромите, адвокати по проект „Право на детство“.

Обсъдени бяха възможните действия за задълбочаване на работата с родителите на деца от ромския етнос и по-конкретно провеждане на беседи, свързани с ползите от образованието, здравни беседи за последствията от ранните бракове, ранния сексуален живот, ранната и многократна раждаемост, срещи с успели роми, срещи с юрист относно правата на децата, санкциите за ранни бракове, юридическа подкрепа за родители и др.

В резултат от дискусията беше решено на 22.08.2017 г. да се проведе работна среща, на която да се представят готовите предложения за организиране на беседите по населени места и да се попълни графикът за провеждането им. В този срок всяка от включените в процеса страни ще подготви тема в своята сфера на дейност, въз основа на което ще бъде разработен общ сценарий за беседите по места.Агенция-Сливен

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here