Важна информация за всички кандидатстващи по Мярка 14

0

Относно Мярка 14 “Хуманно отношение към животните”
Приема е в края на август около 5 седмици.
Припомням изискванията за получаване на подпомагане по направлението за осигуряване на свободна подова площ:
1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. – най-малко 1,9 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца – най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;
• Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца – най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ
• За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;
• За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;
• За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;
• За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;
• За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 – 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;
• За шилета за угоява в помещение 0,7 – 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;

Най-важният въпрос е, от къде да се вземе ефективната подова площ, за да може всеки да си изчисли съотношението животни/подова площ и да прецени дали може да кандидатства. Според указанията на МЗХ ефективната площ на помещенията ще се взима от протоколите за проверка на БАБХ за регистрация по чл. 137. В случай, че поради някаква причина в тези протоколи не е записана площ техническия инспекторат на ДФЗ ще мери площите при проверка на място. Добре е да се знае, че определен процент ферми всяка година ще подлежат на проверка на място и е препоръчително самите фермери да си измерят помещенията, за да проверят дали получените резултати съвпадат със замереното от БАБХ.

Рангел Матански
Управител
Организация на млекопроизводители “Фермерско мляко” ООД

ОСТАВИ КОМЕНТАР