Важна информация за всички кандидатстващи по Мярка 14

0

Относно Мярка 14 “Хуманно отношение към животните”
Приема е в края на август около 5 седмици.
Припомням изискванията за получаване на подпомагане по направлението за осигуряване на свободна подова площ:
1.1. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ЕПЖ
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло до 150 кг. – най-малко 1,7 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло от 150 кг. до 220 кг. – най-малко 1,9 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за теле с тегло над 220 кг. – най-малко 2,0 м2;
• Осигуряване на свободна подова площ за крави над 24 месеца – най-малко 6.6 м2 в помещение и най-малко 6.6 м2 в двор;
• Осигуряване на свободна подова площ за биволици над 24 месеца – най-малко 7.7 м2 в помещение и най-малко 7.7 м2 в двор.

1.2. Условия за предоставяне на помощта за осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10 % над задължителния стандарт при ДПЖ
• За разплодници в помещение 2,4 – 2,6 м2/на двор 3,3 -3,9 м2;
• За овце и кози майки в помещение 1,1 – 1,5 м2/на двор 1,7 -2,8 м2;
• За агнета и ярета в помещение 0,44 м2/на двор 0,7 -0,8 м2;
• За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,1 м2/на двор 1,3 -2,2 м2;
• За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,2 – 1,5 м2/на двор 2,2 -2,8 м2;
• За шилета за угоява в помещение 0,7 – 0,8 м2/на двор 1,7 -2,2 м2;

Най-важният въпрос е, от къде да се вземе ефективната подова площ, за да може всеки да си изчисли съотношението животни/подова площ и да прецени дали може да кандидатства. Според указанията на МЗХ ефективната площ на помещенията ще се взима от протоколите за проверка на БАБХ за регистрация по чл. 137. В случай, че поради някаква причина в тези протоколи не е записана площ техническия инспекторат на ДФЗ ще мери площите при проверка на място. Добре е да се знае, че определен процент ферми всяка година ще подлежат на проверка на място и е препоръчително самите фермери да си измерят помещенията, за да проверят дали получените резултати съвпадат със замереното от БАБХ.

Рангел Матански
Управител
Организация на млекопроизводители “Фермерско мляко” ООД

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here