Руската млечна „мечка”

0

Ще ви разкажем как работи една от най-големите руски ферми в момента. Става дума за Вакинския животновъден комплекс. Същия се намира в Резанска област в Европейската част на Европа.

Нещо се случва с млечния сектор

“Агро Вакинское” е млада компания, основана през май 2012г. Комплексът включва: животновъдстно, производство от растениевъдство и млечни продукти. Общия брой отглеждани крави е 4477, които се доят от 33 робота на Де Лавал.
За да се осигури пълна дажба за млечните крави комплекса обработва повече от 12 хиляди хектара собствена земеделска земя. За обработването на земята са закупени мощни съвременни машини с висока производителност (трактори “Чалънджър”, “Джон DIR” комбайни “Клаас” и др.).
„Нашата компания е уникална с това, че ние разполагаме със собствена земя, техника, крави, хранителните и млекопреработвателни предприятия – това ни дава възможност да се получат продукти възможно най-близо до идеала и с постоянно качество. Ние имаме най-голямата европейска роботизирана ферма. Знаете ли защо това е най-голямата роботизирана ферма в Европа? – Защото използваме 33 – роботи на DeLaval и нашата ферма е с най-голям брой роботи концентрирани на едно място. Почти всички кравите отиват сами за доенето. Закупихме преди пет години това чудо на технологията за 4,5 милиарда рубли. Парите идват от общата животновъдна ферма с 5100 крави, в това число 2723 млечни крави. Но това не е крайната ни цел – до 2018 год. искаме да увеличим животните за мляко до 3500, което ще изисква допълнителни 1 милиард рубли. Но ние имаме отлични показатели: средната продуктивност на млечна крава за година е – 8.7 тона мляко.
Роботизирания млечен комплекс се състои от 6 обекта – 4 обора за по 480 бр дойни крави, сухостоен  за 400 глави и родилно за 180 бр. Самите животни са подходящи за роботизирано доене, и се доят без никакви проблем. На ден, средно кравите се доят 2.7 пъти, 95% от кравите отиват сами до роботите, 15 пъти отиват до фуражната пътека за да се хранят. Кравите са внос и селекция от Холандия, Германия, Дания и водещи ферми от Санк Петербург. 15 % от стадото е с кръв от Джерсей.

Използвани са материали и фотографии от сайта  Вакинское Агро

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here