Националния съюз на говедовъдите в България /НСГБ/ излиза със свои предложения до Министър Порожанов

4

Уважаеми Господин Порожанов ,
Уважаеми Господин Димитров

В Националния съюз на говедовъдите в България, непрекъснато се получават сигнали от наши фермери за огромният административен натиск оказван върху тях по отношение воденето на необходимата документация за фермата.
Различните институции им изискват попълването на десетки тетрадки, дневници, уведомления по спазването на срокове за внасяне на определени документи и редица други.
Ние, като организация разбираме, че е необходимо воденето на отчетност от фермерите, но все пак главната им задача е да произвеждат много и качествена продукция – мляко и животни за месо, да се грижат за изхранването и здравето на стадата, хигиената и чистотата във фермите, поддържането на мерите и пасищата, обработката на земеделски земи за производството на фуражи и още и …още в тези недостатъчни 24 часа в денонощие и 365 дни в годината.
Освен това не всеки фермер може да си позволи назначаването на лице, което да се занимава с тази дейност. Нормално е те да се объркват в тази ситуация, да закъсняват със сроковете за попълването на документите, идентификацията на животните и други. Проверяващите от различни институции им заявяват, че са длъжни да знаят всички изисквания по всички въпроси от нормативната база.
Има и нещо по-лошо. Много пъти проверяващи и контрольори от различни институции на МЗХГ, по един и същ казус дават различни тълкования и различни предписания. Непрекъснатата промяна на нормативната база и честата промяна на заповеди и на разпореждания от тези институции, води до объркване на фермерите, неправилното им тълкуване /не всеки може да ползва услугите на адвокат или експерт/.
Всичко това води до незнание и неинформираност на фермера, отнема му ценно работно време и при проверка той е единствения потърпевш, а фермера е този, заради който ги има всички тези институции на МЗХГ.

НСГБ предлага на вашето внимание следните свои предложения, за да се сложи ред:

1. Да бъде изготвен справочник от МЗХГ в който на прост български език, без цитирането на разни членове от Европейското законодателство, да се указва всяка „стъпка”, която трябва да прави фермера по отношение воденето на отчетната документация или електронна такава, съгласно изискванията на съществуващата нормативна база обслужваща говедовъдството /млечно и месодайно/ – от раждането на телето до излизането на животното от фермата.
2. Да бъде възложено на Институтите, обслужващи земеделието /техният брой не е никак малък/, да направят анализ на ситуацията по отношение воденето на отчетната документация или електронна такава, за да се разбере колко време е необходимо на фермера да попълва всички тези документи. Такива анализи се правят в Европа и последната информация в тази връзка за Германия е, че месечно около 32 часа са необходими на фермера за бюрократичните си задължения, което е около четири часа или 14% повече в сравнение с 2014 г. Само за регистрация на добитъка и документацията на ветеринарното обслужване и лекарства месечно се заделят над 12 часа .
3. Да се направи преглед на сега съществуващата нормативна база за изпълнение на административните задължения по воденето на отчетната документация или електронна такава във фермите и да се премахне излишната и никому ненужна „бумащина”. Да се избегне дублирането на документи и постоянното им разнасяне из различните институции. Например, списъка на животните в ЖО. Всички институции имат достъп до ВетИС, но въпреки това, трябва да разнасяме този списък по общини и дори между общинска и областна дирекция на БАБХ. Освен това всеки такъв, на никому ненужен такъв списък се заплаща от нас фермерите.

Господа Министри,
Сега е времето да се помогне на все по-малко оставащите български фермери, разтоварвайки ги от излишно писане и ходене по различни институции. Подобен Справочник, съгласуван с всички подчинени институции на МЗХГ, ще им е като настолна книга и ще ги подпомогне да водят редовно отчетната си документация или електронна такава, без да губят време и излишни средства, отделяйки повече време за основната си практическа дейност. Той ще коригира и уеднакви и изискванията на контролните органи при проверките на фермите.

Панайот Тодоров – Съпредседател на НСГБ
Михаил Михайлов – Изп. Директор НСГБ

4 КОМЕНТАРИ

  1. Всеки които не е регистриран като ЗП по наредба 3 да няма право да търгува с живи животни!

  2. Имам страхотни юници черно и червено шарени и монбелярди но с нетърпение чакам да отворят турския пазар защото в бълга рия никой не търси млечно направление ще ги прежаля тези пренцеси защото не издържаме повече.

  3. нали имате РА да ви оправят,защо мълчат и си кротуват ,защо ви вземат теза такси.Като ви не изнася СИ НАПРАВЕТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТОРА КОЯТО ДА СЕ ЗАНИМАВА С ВСИЧКО ТОВА И ТИЯ ИМ БИЙТЕ ШУТА.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here