Абортът при преживни животни изисква диагностика за борба с болестта

0

Абортът при преживните животни изисква диагностика за борба с болестта. Така започва лекцията си Дело Лоран –експерт от Белгия.
Абортите могат да окажат сериозно икономическо въздействие във всяка една ферма.
Икономистите  смятат, че разходите, свързани с абортите, обикновено варират между 500-1000 евро. Това води до намаляване на млекопроизводството и намаляване броя на ремонтните животни, като същевременно се увеличават разходите, свързани с фуражи, медицинско лечение и изкуствено осеменяване.
Широка гама от патогени  може да бъде причината за абортите. Точната идентификация на абортиращия агент, е ключът към създаването на успешна програма за лечение. Това обаче се затруднява, от големият брой потенциални инфекциозни агенти и е пречка за бързото и точно диагностициране.

Абортът  много често не ни дава никакъв специфичен „знак” и трудно се открива причинителя. Ето защо, е наложително да се използва панел от диагностични тестове за 15-те най-често срещани абортивни патогена, за да проверим пробите. Без диагностично изследване, е невъзможно да се установи етиологията и да се бориш с болестта. Можем да кажем, че ние в Белгия успяхме да намерим формулата за което  правителствени и фирмени служители работиха заедно, за да изготвят всеобхватна програма за проактивно наблюдение на причините за абортите при  преживните животни и  контролиране на болестите по заразените стада.

Програма за ерадикация /ликвидация, премахване/
През 1978 г. Белгия издаде кралски декрет и финансира Програмата за ерадикация на бруцелозата. Бруцелозата е инфекциозна бактериална болест, която инфектира главно добитък и се предава от бактерията Brucella abortus. Болестта е изключително заразна сред говедата, а икономическото въздействие в случай на епидемия, може да бъде опустошително. Програмата се оказа успешна.
През 2003 г. Белгия бе официално обявена за свободна от бруцелоза. Като се има предвид, че страната е поддържала този статут в продължение на шест последователни години, програмата за мониторинг съгласно Директива 64/432 / ЕИО на Европейската общност относно ветеринарномедицинските проблеми, засягащи търговията в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и свинете, може да бъде преразгледана и облекчена. Но, засега спазвайки я, едва през 2009 г всички животни вече не трябва да бъдат тествани преди движение в страната и преди износа, което драстично намали броя на тестовете.
За да се запази състоянието, свободно от бруцелоза, докладването на спонтанните аборти обаче остава задължително. Абортите, които бяха изследвани, потвърдиха липсата на бруцелоза със статистическа сигурност.
Предизвикателството беше да се мотивират притежателите на животни, и ветеринарите да подадат материали за изследване, за да изключат Brucella sp. Белгия е страна, официално считана за свободна от бруцелоза. Ключът към успеха на програмата е, че ветеринарните лекари и фермерите бяха компенсирани за уведомяване за аборт. След аборт фермерът трябва незабавно да се обади на ветеринарния лекар. Ветеринарният лекар идва и прави пълно проучване на земеделското стопанство, след което известява държавните ветеринари, които вземат и доставят материала в лабораториите. Анализът е безплатен за земеделския производител, а ветеринарният лекар получава между 25-40 евро, в зависимост от това дали е обследвал или не плода.

Диагностичното изпитване е от решаващо значение
В лабораториите се прави патологията и използват диагностични тестове, за да се определи причината за аборта. Това става след изследването на много проби, включително фетус, плацента, майчин серум и мляко. При евентуални съмнения от резултата, тези проби се изпращат в Националната референтна лаборатория в Брюксел. Изследванията са разширени до визия за широк спектър от потенциални патогени. С подкрепата на компанията успяхме да удължим нашия скрининг, който ни позволи да откриваме рано нови патогени, така че незабавно да се предприемат мерки срещу тях. В крайна сметка, отделни производители получават съвети за това как да намалят абортите в своите ферми, което допълнително увеличава изпълнението на мероприятията в тази връзка.
За да се намали броят на абортите, земеделските стопани и ветеринарните лекари бързат да извършат диагнозата още при първия случаи на аборт. Колкото по-дълго фермерът чака, толкова повече случаи се появяват. Те трябва да изпълняват целия панел, защото абортът е клиничен признак на много заболявания. Някои заболявания са зоонози и могат да причинят клинично заболяване при хората. Другите случаи могат да бъдат силно инфекциозни и след това е важно да се изолира майката от останалата част от стадото.

Патогенен –  Болестотворен, способен да причини заболяване;

Скрининг – систематичен, изследователски метод в областта на медицината, чиято цел е извършването на предварителен подбор чрез най-общо класифициране в предварително избрана област за изследване;

Етиологията  В медицината – наука за причините за възникване на болестите;

Проактивно -повече от това да се поеме инициативата;

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here