Важна информация за фермерите от месодайния сектор – “Някои се давят на края на Дунав”

1

Говедовъд.ею препоръчва на своите читатели-фермери, искащи да проверяват базата данни за своята ферма в системата на ВетИс да се обърнат към БАБХ и използват чл.6 от Наредбата за идентификация на животните, които им дава право да имат достъп до тази информация.

 Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп до базата данни по чл. 4, ал. 1, т. 4 на представител на Европейската комисия при поискване, както и на всички заинтересувани лица. Българската агенция по безопасност на храните осигурява защита на информацията в системата срещу неправомерно ползване или изменение.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г., в сила от 15.10.2013 г.) Физически лица, които искат достъп до електронната база данни, подават до ОДБХ заявление, съдържащо следните данни:

 • имената и единен граждански номер на лицето;
 • (доп. – ДВ, бр. 65 от 2017 г., в сила от 11.08.2017 г.) код по БУЛСТАТ/ЕИК – ако има;
 • адрес на лицето;
 • телефон за връзка, факс, GSM, електронен адрес;
 • кратко описание на целта, за която се иска достъп до електронната база данни.

  Г-н Михаил Михайлов Изп. Директор на НСГБ  – Получихме сигнал от наш фермер, който засега предпочита да остане анонимен, за да не стане боксова круша под ударите на администрацията.
  За какво става въпрос. На 12.09.2017 г всички фермери – говедовъди въздъхнаха облекчено, пиха по една ракия и са казаха издържахме, опазихме кравите 80 дни. На следващия ден обаче веднага дойде първото разочарование. Търговците – мургави бизнесмени на живи животни , бяха смъкнали цените на бракуваните крави под килограм домати.
  След 30.09 може да дойде и следващото препятствие от стийпълчейза (бягане с препятствия) за 2017 г на фермерите. Съгласно Схемите за обвързано подпомагане на месодайни крави и юници и схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол, за които  има едно изискване – земеделския стопанин трябва да има новородени телета за стопанството, съответстващи на най-малко 0.4 телета за допустимо и за подпомагане по схемата животно за периода 1.10.2016 г до 30.09.2017 г.
  С други думи от 05.10 т.г започва доказването на продукцията, и фермера ще трябва да занесе официални документи, взети от БАБХ с които да докаже, че има получени минимум 0.4 телета на допустимо за подпомагане животно и 0.5 при стадата от селекционен контрол.
  На прост български език 40 или 50 телета от 100 крави.
  До тук добре. Лошото при нашия фермер, който ни се обади, че има регистрирани в системата на БАБХ 8 телета, при необходими минимум 28. В същото време той има получени 50 телета за наблюдавания период. Интересното е, че тези 50 телета са маркирани от частно практикуващия ветеринарен лекар, фермера е дал тези номера на развъдната асоциация и те са записани в развъдните книги.
  Телетата са вече на по 200 кг, обаче си живеят нелегално, като мигрантите с фалшиви документи.
  При направената от него проверка в системата на БАБХ се оказва, че тези телета не съществуват в системата. Съответно няма да бъде изпълнено изискването на схемата и фермера ще изпълни нашето заглавие на материала. Добре е, че схемата няма санкции.
  Нашия фермер ни помоли да известим  всички фермери от сектора месо, още утре да направят проверка дали съм им маркирани новородените телета. След 30 септември ще е късно, и нищо няма да  може да се направи. Няма и на кой да се оплачеш, дори и да се направи това идва следващото препятствие от стийпълчейза – Наредбите по които фермера винаги няма да е изпълнил нещо. Например, в случая съвсем сигурно е според нас, че нашият фермер не е подал писмено известие до доктора в двудневен срок за събитието във фермата – раждането на теле. Ако се стигне до проверка на ветеринарния лекар, старата поговорка гарван, гарвана око не вади /което си е съвсем нормално при нас/, ще влезе с пълна сила.
  Така че, братя фермери грабвайте документите и тръгвайте към вашия ветеринарен лекар и си оправяйте ражданията.
  Какво друго още може да стане при такъв пропуск.
  Нашият фермер ни каза, че неговият случай не е единичен, много фермери има като него. Какво още може да се случи при тази ситуация. Както фермера каза, телетата му са вече над пет месеца, но те са нелегални. Това означава, че няма да има ваксини за тях. Ами ако пак прехвръкне комара, кой ще е виновен. То се знае – фермера.
  Още в по тежка ситуация може да се изпадне пред НАП. Те имат право да проверяват всички документи. Какво ще бъде оправданието за двойно по големите количества изконсумиран фураж от наличните животни по списъците. Нали ДДС се контролира. Дори и нищо да няма, проверките му стигат и едва ли ще завърши стийпълчейза за 2017 г.

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here