Определете колко ремонтни юници са ви необходими

0

Телетата и юници са важна част от фермата, тъй като те са бъдещето на стадото.
Телетата са на първо място, и защото при тях децата на фермерите се учат да се грижат за животните. Юниците, също са важна част от работата във фермата. Познаването на производствените разходи и нуждата от разплоден материал, може да помогне да се определи, колко юници са нужни. Допълнително трябва да се има в предвид, паричния поток, репродукцията и генетичната задача. Средната ферма има 33 процента ремонт на кравето стадо, което означава, че при 200 млекодайни крави, трябва да влизат 66 юници годишно. При добро развитие на процесите във фермата, нормално е да останат 50 юници за продажба или разширява стадото за доене.
Ако сте добри в отглеждането на висококачествени юници, можете да ги продадете на други ферми. Проблемът е, че юниците се продават средно за 1700 долара и това не винаги покрива разходите за отглеждането и.
Проучване в щата Уйсконсин установи, че средната цена за отглеждане на юница е 2,105 долара. При продажбите в този щат има големи различия в продажните цени – от 1400 до 2800 долара. Отглеждането на юница, може значително да повлияе на крайните резултати на фермата.
Ако продавате юници за 1 700 долара, а разходите за тяхното отглеждане са 2100 долара, което означава че при 200 крави ще загуби 20 000 долар. Още по-лошо става ако ви умре крава от непредвидените за брак, и трябва да я подмените с юница, предвидена за продажба.
Възрастните крави произвеждат почти 20% повече мляко на лактация от юниците, вече са възстановили разходите си за отглеждане, а някои могат да имат по-висока генетична стойност от юница, която ще я замени. Това си е направи чиста загуба.

Разглеждане на разходите
Имайки предвид това, първата стъпка е да погледнете какви са разходите на фермата ви за отглеждане на юница от новородено до отбиване. Средната цена за отглеждане на теле е 375 долара, като цената му варира от 215 до 908 долара.Част от разликата в този диапазон е броят на дните, в които телетата са хранени с мляко, вариращи от 46 до 84 дни.
Друга разлика в разходите за отглеждане на телето е вида на изхранваното мляко. Цената на пастьоризираното мляко, е значително по-ниска от тази на млекозаместителите. При тях вариациите са също големи, по някой път имаме разлики и от 100%.
Другата голяма разлика, идва от цената на труда и управлението, включително неплатения труд. Средната продължителност на работа е 10 часа, през които се полагат грижи за всяко теле или се хранят 14 телета на час.
Макар че намаляването на разходите за труд е важно, трябва да сте сигурни, че намаляването на труда не увеличава другите разходи, като ветеринарни разходи или загуба на смърт.
Следващият период е от отбиване до отелване. Средната цена за отглеждане на юница през това време е 1,583 долара, като при повечето ферми те са между 914 и 2,254 долара. Има много ферми също, където разходите варират, докато се отглеждат юниците.
Най-големите и променливи са разходите за храна, труд и обор. Разходите за леглата също са много променливи по отношение избраната технология.
Най-големите вариации са при цената на дажбата, която варира според използваните фуражи и наличните вторични продукти. Много от дажбите включват собствени фуражи , което е отлична опция, но трябва да се изчисли действителната цена на тази съставка, а не просто да я наречем безплатна храна.

Оперативни разходи
Въпреки че може да нямате такса земя, всички други разходи съществуват -торове, семена, хербициди, засаждане и прибиране на реколтата. Труда и мениджмънтът показват следващия разход – средно по 12.8 часа на година на юница, при някои операции до 62 часа, а при други – до 2.2 часа.
Ако разходите за производство на юница са повече от това, за което можете да продавате юници, трябва да имате предвид и други опции.
Алтернативите включват отглеждането само на юници, които ви трябват като ремонт. От където и следва продажбата на всички останали телета веднага след раждането. Геномиката на телето, заедно с производствената и здравословната информация за родителите, могат да бъдат добри инструменти, за да определите кои юници е най-добре да запазите и подобрите стадото си. Цените на отглежданите юници представляват втората по големина цена в повечето млекопроизводителни ферми.
Уйсконси-САЩ

Материала ни бе предоставен от нашият сънародник
Христо Табаков – Вашинктон

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here