Ще има ли промяна на средствата за идентификация на животните

0

За да разберем дали ще има промяна на средствата за идентификация при животните и вече при пчелите, ще трябва да прочетем излезлите на 28.09.2017г нормативни документи.

Внесен е Д О К Л А Д от д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните Относно:
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
Всички заинтересовани лица могат до 29.10.2017г да внесат своите предложения и допълнения относно Проекта.
Говедовъд.ею ще предостави на вашето внимание предложения по Проекта за Наредбата след подробното и разглеждане с експерти.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here