Идентификация на животни – електронна ушна марка, подкожен имплант, търбушен болус

1
Във връзка с публикуваният материал:

Ще има ли промяна на средствата за идентификация на животните

Получихме въпрос от нашият читател Михаил Марианов, да кажем нещо повече за средствата за идентификация. Отговаряме, като поместваме наша статия даваща разяснения по този въпрос:

Микрочипът за идентификация на животни, е устройство за радиоелектрона идентификация, и представлява печатна платка носеща индивидуално програмиран номер.Той се използва за идентификация на животните и се поставя по различен начин и място. Намиращ се в или върху тялото на животното, микрочипът подава радиосигнал който се засича от четящо устройство. Номерът, който се носи от микрочипа, е уникален и се състои от 15 цифри.
Електронна ушна марка                                                                                                          При този метод на чипиране използваният микрочип се интегрира в материала, от който е направена ушната марка. Освен с вграден в нея чип, ушната марка има и надписан уникален номер на външната си повърхност. Тя се поставя в средната третина на ухото с клещи. След това микрочипът се разчита от четящо устройство. Към този номер се добавя и номерът на търбушния болус /ако има такъв/,  на маркираното животно и данните се подават в идентификационната система на националната база данни
 Подкожен имплант                                                                                                              Резултат с изображение за Подкожен имплант за животни Подкожният имплант представлява микрочип обвит от биологично поносимо стъкло с размери 12/2 mm. Разпространява се с усройство за имплантиране, наподобяващо спринцовка с игла. Микрочипът се намира в лумена  на иглата и се подава в организма чрез избутване с буталото. Действието по поставяне на микрочипа се нарича чипиране.
Подкожният имплант е най-разпространеният начин на чипиране на животните. Той се прилага при всички видове домашни животни включително и  влечуги. Поставя се подкожно в областта на шията. Няма общоприето задължително място за поставяне на импланта. В България е прието това да се поставя в лявата част на шията, при говедата — отляво зад ухото. При домашните любимци е възможно чипа да бъде поставен и в областта на гърба между плешките. След имплантиране на чипа се прави проверка с четящо устройство. При правилното му поставяне и разчитане един от стикерите, в който е вписан номерът му, се залепва в паспорта на животното. Идентификационният номер се въвежда задължително в националната база данни поддържана от компетентен орган. Фирмите производители и други структури и организации поддържат също свои база данни.
Търбушен болус                                                                                                                    

Болуса представлява керамичен цилиндър с дължина 5 – 8 cm и ширина 1,5 -2 cm. Във вътрешността му е поместен микрочипът. Търбушният болус се използва за идентификация на ЕПЖ и ДПЖ .Той се подава през устата със специално устройство наречено болусодавател. След преглъщане попада в сложния стомах на преживните, но като трайно място на локализация се явява едно от предстомашията. Анатомичното устройство на мрежата и тежестта на материала, от който е изграден болусът, са предпоставка той да се задържи в тази част на храносмилателната система и да не се предвижи назад и изхвърли с изпражненията. След това микрочипът се разчита от четящо устройство. Към този номер се добавя и номерът на ушната марка на съответното животно и данните се подават в идентификационната система на националната база данни
 Четящо устройство                                                                                                             Разчитане на микрочиповете става  с динамично четящо устройство.Четящо устройство се нарича уредът, който разчита номера на микрочипа. В зависимост от разстоянието,от което микрочипът може да бъде разпознат, и от начина на използването им, четящите устройства биват статични и динамични. Динамичните четящи устройства обикновено разчитат микрочипа от разстояние 8 — 12 cm. Те се хващат с ръка и движат по повърхността на тялото на животното. Най-често се използват за подкожни импланти, но могат да разчитат микрочипове в търбушни болуси и ушни марки. Обикновено се използват при домашни любимци и единични животни.Статичните четящи устройства разчитат микрочипове от по-големи разстояния — 20 — 30 cm. Те се използват при разчитане на търбушни болуси и електронни ушни марки на селскостопанските животни. Обикновено това се налага при придвижване от един животновъден обект към друг. Животните преминават едно след друго през специално изграден за целта коридор. В определен участък от коридора устройството е закрепено за стената и е насочено към вътрешността му. Така през него преминават група животни, четецът разчита номерата на чиповете, а софтуер изготвя списък на животните. Той се разпечатва и прилага към документа за придвижване.
Говедовъд.ею

Позоваването на Говедовъд.ЕЮ е задължително!

1 КОМЕНТАР

  1. Надявам се че манипулациите и хитростите при този вид маркировка са сведени до минимум. Иначе е безсмислено да се създават племенни стада с фалшиви ушни марки и неверни идентичности . . . .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here