Говедовъдни новини – Уикенд 40

0

Русия:
Въведени са промени в закона “Ветеринарна медицина”, който бе подписан от президента на Руската федерация 14 юли 2015 г. Преди 1 януари 2018 г. сертифицирането на животинските продукти  се  удостоверява на хартиен и на електронен носител. След тази дата  се въвежда електронно сертифициране, и то ще се  става само в електронен формат.


          Колкото и да е странно Нова Зеландия инвестира в Приморие – Русия, проект за изграждането на три комплекса:
Проектът включва създаването на: млекопреработвателна ферма за 2200 животни, млекопреработвателно предприятие и склад за съхранение на фуражи.
За да изпълни своята идея, инвеститорът вече е закупил застоял-неработещ завод за млечни продукти в Новомихайловски, като планира той да се модернизира напълно и да инсталира най-модерното оборудване.


Естония: Обемът на продажбите на естонската млечната промишленост през първата половина на тази година е повишен в сравнение със същия период на миналата година с 30% до 192.8 милиона евро. Ситуацията при износа също е подобрена значително. В продължение на шест месеца, през 2017 г.  са изнесени млечни продукти за 85,5 милиона евро, увеличение от 44.2% в сравнение с предния период.  Ръстът на износа е свързан преди всичко с износа на сурово мляко, равняващо се на 36 хил.тона /това е малко под месечното производство на България/. В сектора на преработката на млякото в Естония, има около 25 предприятия, от които пет държат 70% от продажбите.


Германия: Според изчисленията на BLE, потреблението на мляко за пиене на глава от населението в Германия възлиза на 52,6 кг през 2016 г. В сравнение с предходната година, това е намаление от 1,1 кг. По отношение на навиците за пиене и нивата на мазнините, през последните години се наблюдават промени. След като потреблението на пълномаслено мляко бе малко, от около 24,2 кг, през 2013 г., то отново се повиши до 25,7 кг през 2016 г. Средната консумация на частично обезмаслено мляко намалява от 2015 г насам. През 2016 г. то е  22,9 кг. В Германия всеки гражданин консумира 0,6 кг обезмаслено мляко, което създава ниша за този продукт.

 Швейцария: Една от атракциите на есенния панаир  Олма в Свети Гален, който ще се проведе в края на октомври, е язденето на крави. Ако искате да се качите на крава, можете да се регистрирате за състезанието. Всеки който се чувства комфортно на гърба на крава може да се запише.

Южна Африка: В продължение на около 70 години семейството  Лубсер отглежда крави в Южна Африка. През последните пет години фермата се развива много добре и вече 40 крави са минали границата от 100 000 кг мляко.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here