Интересен Закон се обсъжда в Румъния

0

Дали румънците пак ни изпреварват. Интересен проект за Закон се обсъжда в Сената на Румъния. Става дума за Закона за земеделието и животновъдството. Този закон обаче няма да се прилага за големите фермери, които обработват хиляди хектари земя или имат стопанства с хиляди животни. Целите на помощта, предоставена от този закон, са  подпомагането на малките фермери!

Проектозаконът, внесен в Сената, се отнася за земеделски производители и животновъди, които са физически или юридически лица, румънски граждани и отговарят на едно от следните условия:
– задържане на земята до 100 хектара, и да се правят инвестиции;
– да се увеличи броят на овцете/козите до 500;
– да се увеличи броят на говедата/биволите  до 50;
– да се увеличи броят на 
прасета  до 500;
– да се достигне броят на 
птиците до 1000;
– да се поддържат до 25 коня;

В рамките на предложеното законодателство, тези ферми са освободени от всякакви данъци, задължения или финансови плащания, за всички бюджети в Румъния.

Всичко това се отнася за купуването на нови машини, използвани в селското стопанство или животновъдството, за закупена или взета под аренда земеделската земя, за нови стопанските постройки, за повече придобита  селскостопанската продукция.
Оборудването, резервните части и консумативите, също са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС).
Земеделските производители се освобождават  от данък за електричеството, което се използва за животновъдство, за подготовка на фуражи, за на селскостопански продукти. Освен това фермера е освободен от акцизни или данъчни горива, използвани за селскостопанска работа.

И СЕГА ВНИМАНИЕ! Ако земеделският стопанин е декларирал данни, които не съответстват на действителността, той се лишава от  свобода от 6 месеца до 3 години и е длъжен да върне изплатените му суми.

Проектозаконът е изпратен на румънското правителство на 13 септември 2017 г. за одобрение. Сенатът на Румъния ще обсъди Проектозакона за защита на земеделието и животновъдството на 4 ноември.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here