75 години Земеделски институт – Стара Загора

1

През 2017 година се навършват 75 години от създаване на Земеделски институт – Стара Загора. По този повод Институтът организира на 19 – 20 октомври 2017г. научна конференция с международно участие
„Животновъдството пред предизвикателството на екологичните промени“
под патронажа на Кмета на община Стара Загора и под почетното председателство на Председателя на Селскостопанска академия.

История на Земеделски Институт – Стара Загора

Земеделски институт – Стара Загора е разположен в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898 г.
Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г. Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България. В своята вековна история, Институтът и неговите сътрудници имат значителни научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството.

Резултат от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.

Научен колектив от Земеделски институт разработи и внедри още през 1990 г система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство…
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс, Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска.

Основната дейност на Института е съхраняване на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици.

Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003 г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс.
През 2003 г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.
В Земеделски институт през 2002 г се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майки от породите Бял новозеландски и Калифорнийски.
В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления – яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.
Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна. Само тук фермерите могат да получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на наличния сграден фонд.Земеделски институт разработва научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.
Заповядайте на 19.10 т.г на Научната конференция организирана от Земеделски институт гр.Стара Загора.

 

 

1 КОМЕНТАР

  1. До сега не съм видял една правилно проектирана кравеферма в България – изглежда никой не търси помощ от института.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here