Най-големият износител на хранителни продукти в ЕС е Холандия

0

Холандия е най-важният европейски износител на селскостопански продукти. Независимо, че е разположена на площ колкото половин България, през 2016 г. холандският износ на селскостопански хранителни продукти, възлиза на почти 94 млрд. евро, което е с над 4 млрд. евро повече от постигнатото през 2015 г. Селскостопанските продукти са генерирали продажби на чужди пазари от около 85 милиарда евро, а селскостопанските материали и други технологии възлизат на 9 милиарда евро. Рекордна цифра за тази страна.
Секторът на хранително-вкусовата промишленост в момента осигурява около 22% от общия износ. Нидерландия е изнасяла главно храни, а именно зеленчуци, плодове, млечни продукти и месо или преработени продукти.
Виден фактор е нарастващото търсене на холандски селскостопански материали, висококачествени иновации и технологии. Примерите за такъв износ включват енергийно ефективни оранжерии, прецизни земеделски системи и нови открития, които правят културите по-устойчиви на болести и последиците от изменението на климата.
От друга страна, вносът на селскостопански продукти се е увеличил с 1,6% през 2016 г. до 57,1 млрд. евро. След това част от стоките, внесени от Холандия, се доставят на чужди пазари, основно в рамките на Общността.
Италианският износ на плодове и зеленчуци през първата половина на 2017 г. надхвърлиха 2 милиона тона, достигайки стойност от 2,3 милиарда евро, според италианската асоциация на производителите на плодове – Frutimprese.

Холандия: разположена е на площ от 41 528кв.км/на 131 място в света и с население от над 17 млн. души /на 65 то място в света/. Забележителна черта на Нидерландия е нейната равнинност. Около половината от територията е на по-малко от 1 m над морското равнище, а големи части са всъщност под морското равнище. Най-високата част, Валсерберг, намираща се в най-южната точка на страната, е висока 321 m. Много ниски области са предпазени от диги и морски стени. Части от Нидерландия, например почти цялата провинция Флеволанд, са пресушени от морето – тези области се наричат полдери. Преобладаващата посока на вятъра в Нидерландия е югозападна, което води до умерено-морски климат с хладни лета и меки зими. Нидерландия има процъфтяваща и отворена икономика, ролята на държавата в която ограничена с успех от 80-те години на XX век. В областта на промишлеността преобладават хранително-вкусова промишленост и химическата промишленост, нефтопреработването и електротехническата и електронната промишленост. Високо механизиран селскостопански сектор, в който работи само 4% от работната сила, осигурява големи излишъци за хранително-вкусовата промишленост и за износ. Уикепедия

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here