С добра селекция млеконадоят на кравите в Канада стабилно расте

0

Селекционната дейност в Канада е насочена към балансирано развитие на разплоден едър рогат добитък с акцент на повишаване на продуктивните показатели. Основната цел на селекционната работа е осигуряване на стабилно възпроизводство. За оценка се използва селекционен индекс на племенна ценност, изчислен съобразно показателите за: продуктивност (51%), продължителност на продуктивния живот (15%) и здраве и плодовитост (34%).
Показателите за продуктивност отчитат млеконадоя, съдържанието на мазнини и белтък.
Показателите за продължителност на продуктивен живот отчитат очакваната продължителност на живот, състоянието на краката и копитата, здравословното състояние на вимето и на кръстеца.
Показателите за здраве и плодовитост включват плодовитост на потомството, устойчивост към мастит, съдържание на соматични клетки в млякото, размер на вимето и стабилност на лактациите.
Канада демонстрира стабилна динамика по основните показатели за продуктивност и е напълно независима от вноса на едър рогат добитък.
Годишно числеността на млечното поголовие намалява средно с 0,6%. През 2010 г. то е наброявало 983 хил. глави, а през 2015 г. – 955 хил. глави. При това показателите за мазнини, белтък и млечна продуктивност в канадските ферми стабилно нарастват.

За Говедовъд.ею- Тодор Арбов, Канада

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here