Голям брой телета умират във фермите поради заболявания. Пневмонията при телета е най-голямата причина за заболеваемост и смъртност при говеда. Над   32% от смъртните случаи в тази възрастова група се дължат на пневмониите. Следователно това е причина и за големи икономически загуби за фермерите.На ниво стопанство тези разходи възлизат най-малко 100 лева  за млечна крава  и 200 лева  на крава с бозаещо теле.

И така, какво съставлява тези разходи? Изненадващо, само 40% се отнасят за  ветеринарните такси и лекарствата. Останалите 60% се дължат основно на смъртност, намалени темпове на растеж и намалена експлоатационна продължителност. Ясно е ,че за да се опазят телетата трябва да се ваксинират. Ваксинирането срещу пневмония при младите животни е рентабилен метод, когато се прилага като част от цялостна програма  за контрол на пневмония. Този план трябва да обхваща и други фактори, свързани с околната среда и управлението, които допринасят за разпространението на болестта.

Изборът на ваксина, която съдържа съответните защити срещу вируси и бактерии, и при спазването на най-добрите практики при използване на ваксината ще оптимизира защитата, която тя осигурява. Неотдавнашно проучване показва, че при ваксиниране против пневмония, телетата достигат средно 274 кг – приблизително 47 кг повече от тези, които не са ваксинирани. За да бъде успешно ваксинирането и съответно има положителен ефект и  оцеляване на телето трябва да се спазят и някои правила. Те са особено важни за фермерите, които масово по най-различни причини извършват тази дейност вместо ветеринарните лекари. Дали това трябва да е така или не ще обсъдим в друг материал.

Съвета За Ваксинация

  1. Избор На Ваксини

Трябва да се разработи план  за ваксиниране и избор на ваксината  с ветеринарен лекар , като  се вземат предвид специфичните особености и рискове на производствената система, историята на заболяването и резултатите от диагностичните тестове.

  1. Здравен Статус На Телетата

 Ефикасността на ваксинацията ще бъде максимална, ако животните са здрави и получават висококачествено хранене. Студът  и стресът могат да имат голямо влияние върху младите телета. Болните животни не трябва да бъдат ваксинирани.

  1. Съхранение

Уверете се, че ваксините се съхраняват и обработват съгласно инструкциите на опаковката и че хладилниците работят на правилната температура.

  1. Предписание

Следвайте предписанията , дадени в упътването за ваксината  или на опаковката. Да се гарантира  интервала  между ваксините в основния курс и последващите  ваксинации.Винаги, когато е възможно, ваксинацията се извършва когато имаме вече имунитет и винаги преди стресови ситуации, като смяна на клетката, маркиране, обезроговяване и др.

  1. Точно Дозиране

Преди употреба използвайте подходящи спринцовки , за да сте сигурни, че предписаната  доза се доставя на всяко животно; недостатъчното дозиране ще повлияе на ефикасността на ваксините.

  1. Правилното място

Уверете се, че се използвате предписания начин на приложение (интрамускулно или подкожно) съгласно инструкциите на производителя.

  1. Управление

Оценяването и решаването на проблеми като качеството на въздуха, прекомерната влажност , пренаселеността и смесването на възрасти / групи е от ключово значение за контрола на пневмония. Това също  дава възможност ваксините да работят ефективно.

Говедовъд.ею /от фейсбук/

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here