Програма на Юбилейна научна конференция с международно участие

0

Юбилейна Научна  конференция  с  международно  участие
„Животновъдството пред предизвикателството на екологичните промени“
посветена на  117 години животновъдна наука в България
75 години  Земеделски институт – Стара Загора
под патронажа на
Кмета на община Стара Загора г-н Живко Тодоров
Под почитното председателство на Председателя на Селскостопанска академия

 19 – 20 октомври 2017 г.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:Доц. д-р Магдалена Облакова
Зам. председател: Проф. д-р Йовка Попова
Членове:

Проф. д-р Петя Славова
Доц. д-р Теодора Ангелова
Доц. д-р  Павлина Христакиева
Доц. д-р Надя Минчева
Гл. ас. д-р Даниела Йорданова
Гл.ас. д-р Георги Калайджиев

ПРОГРАМА

19 октомври 2017
– 10.h-  Регистрация на участниците- Хотел „Верея“, Стара Загора
10- 11.h –  Откриване на конференцията- Зала 1
11.00- 11.30h-  Пленарни доклади – Зала 1
Prof. Martino Cassandro, Professor in Animal Breeding and Production, The Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment (DAFNAE), Padova University, Ital
“High- throughput phenotyping: a holistic perspective”
11.30-  12.00 h – Дискусия
12.00- 13.00h –  Обяд
13 – 16.30 h – Научни доклади
16.30-16.h –  Кафе пауза
16.45 – 18.h – Заседаниe
20.h Коктейл

20 октомври 2017
Ден на отворените врати в Земеделски институт – Стара Загора

Day for open access at the Agricultural  Institute – Stara Zagora

Научни доклади/ Scientific reports

 Заседание в зала 1

Председател: проф. дсн Ж. Кръстанов

Зам. Председател: проф. д-р П. Славова

Членове: доц. д-р П. Христакиева, гл. ас.д-р Д. Йорданова

Секретар: ас. Д. Митева

 13.00-13.15 h –  Rogé Blanc – Science and Breeders for Genetic Progress

 13.15-13.30 h-  Orhan Yilmaz- An important tool in the ecosystem – the red worm and vermicast production in Turkey

13.30-13.45 h-  Станимир Димитров- Динамика на интервала отбиване-проява на първи еструс и връзката с репродуктивните показатели при свинете

 13.45-14.00h- Красимир Великов- Влияние на метода на стимулация и породата върху репродуктивните и продуктивни качества на нераждалите зайкини и тяхното зайчило до раждане

 14.00-14.15h- Надежда Луканова, Р. Влаева, Б. Иванова, Г. Бързев, Св. Георгиева- Репродуктивни параметри на кобили от рисиста порода в България. I. Продължителност на покриване и бременност.

 14.15-14.30h- Христо Луканов, Ивелина Павлова, Атанас Генчев, Веселин Иванов, Тодор Славов и Йоана Петрова- Изпитване влиянието на силимарина върху някои продуктивни и хематологични признаци при мъжки японски пъдпъдъци

 14.30-14.45h- Ваня Димова, Кънчо Пейчев, Димитър Георгиев, Емил Иванов- Сравнителен анализ по някои технико- технологични и екологични показатели на открити стоманенобетонни лагуни за течен тор

 14.45- 15.00h- Ваня Димова, Димитър Георгиев, Славина Петкова- Управление на строителните отпадъци при реконструкция на говедовъдна сграда

 15.00- 15.15h-  Вилиана Василева, Йорданка Найденова- Хранителна стойност на фуражна биомаса от тревни смески на звездан с ежова главица и тръстиковидна власатка

 15.15- 15.30h- Мариана Петкова, Атанас Кирилов, Ина Стойчева, Йорданка Найденова- Асоциация между хранителната характеристика и хранителната стойност на зърнени фуражи от едногодишни бобови култури

15.30- 15.45h- Даниела Митева, Теодора Ангелова, Стайка Лалева, Живко Кръстанов, Даниела Йорданова, Николай Иванов- Млечна продуктивност и коагулационна способност на млякото на овце от Синтетична популация българска млечна с различен генотип

 15.45- 16.00h- Даниела Йорданова, Теодора Ангелова, Живко Кръстанов, Даниела Митева- Влияние на PANAMIN ANIMAL и PANAMIN DETOX върху млечната  и сиренарските качества на млякото при млечни крави

 16.00-16.15h- Недка Димова, Йовка Фенерова, Милена Михайлова- Количествени и качествени характеристики и съдържание на урея в млякото на крави от породата Българско кафяво говедо 

 Постери

Автор (и) и  заглавие

  1. Orhan Yilmaz, Mehmet Ertugrul- Determination of an endangered horse breed raised in Turkey – KARS SHEPHERD DOG
  2. Orhan Yilmaz, Mehmet Ertugrul- Determination of an endangered horse breed raised in Turkey – PIEBALD HORSE
  3. 3.  Надя Минчева,  Митко Лалев, Магдалена  Облакова, Павлина Христакиева- Регресионни модели за прогнозиране теглото на излюпените пилета от някои геометрични параметри на яйцата

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here