Защо Холандия ще принуди фермерите да плащат за фосфати.

0

От 1 януари 2018 г. в Холандия влиза в сила ново законодателство, което ще задължава фермерите да плащат за емисиите на фосфати в земеделските стопанства. По този начин властите искат броят на говедата в страната да намалее и земеделските производители да започнат да произвеждат по-малко мляко.
Холандските власти очакват новото законодателство да доведе до намаляване на общия брой на говедата в страната с 160 хил.
Според Евростат това е 6,6% от холандските крави и само 0,38% от броя на кравите в Европейския съюз. Както се посочва в доклада на USDA, Холандия разчита на повишаване на производителността на съществуващите стада, чрез ефективни системи за хранене.
Намаляването на производството на мляко трябва да бъде временно, а в бъдеще, след 2018 г. отново да се увеличи. Холандия е една от водещите страни в  селскостопанското производство в Европейския съюз. Населението на страната има 2,4 милиона крави, което означава, че големи количества оборски тор се натрупват всекидневно във фермите. Съхраняването на значителни количества  тор, може да увреди околната среда. Когато се съхранява тора в лагуни за по-дълго време, течове  в околната среда са много възможни.
Когато подпочвените води се замърсят с азот и фосфор, които се съдържат в оборския тор, ще я направи неподходяща за пиене.
Холандския сектор на животновъдството трябва да разработи план за намаляване на фосфата от наличния оборски тор, през 2002 г. той е бил в размер на 172 милиона кг.
През април 2015 г. Европейският съюз отмени квотите за производство на мляко, а след това нивото на фосфат в Холандия се повиши до размер на 176.3 млн кг годишно.
Според Евростат такова изменение на закона ще доведе до намаляване на броя на говедата в Холандия с 20%. Новият документ, според властите, ще мотивира фермерите да намалят наличния добитък до нивото от 2015 г., когато квотите за млекопроизводство са действали в ЕС. Производителите, чийто добитък е под максималните стойности, могат да разчитат на бонус, който ще се формира от фонда на средствата, събрани от таксите за използване на фосфати. Органите също така ще наблюдават, дали земеделските стопани не прехвърлят добитъка си на други ферми. До края на годината Холавдия възнамерява да намали броя на говедата в страната с 60 хиляди животни.
Секторът на млекопроизводството отговори положително на предстоящите промени в законодателството, се посочва в доклада на USDA.
Изследването показа, че количеството фосфати, които фермерите възнамеряват да използват в земеделските стопанства, е многократно по-голямо от броя на правата, които са на разположение за продажба. Много фермери отбелязват, че все още искат да увеличат броя на млекодайните добитък.

Източник: Доклад на USDA

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here