ЕС – Милиони евро за селското стопанство!

0

Прочитайки това съобщение на ЕС, нашият животновъд ще си каже – пак пари на вятъра, за нас отново няма нищо. Всъщност това е един проект насочен в бъдещето, който ще може да изясни ситуацията и как трябва да действа идващото поколение и новите земеделци и животновъди. Самото име на проекта – “Хоризонт 2020” ни говори, че става дума за бъдещето. Все пак борейки се с трудното настояще, трябва да се преправя пътя на идващите поколения. Дано тези милиони, които лесно се раздадоха на книга, оправдаят стойността си в помощ на земеделието и не попаднат в ръцете на наперени бизнесмени, научната мафия и офшорките.

Говедовъд.ею

На 27 октомври 2017 г. бе представена новата работна програма на ЕС- “Хоризонт 2020”, която включва инвестиция от 1 млрд. Евро за знания и иновации в селското стопанство, храните и храненето.

За да се увеличи устойчивостта на селското стопанство, производството на качествени храни и разнообразието на селските райони, като  по-добро място за живеене и работа, тези пари ще бъдат на разположение за научни изследвания и иновации, които да помогнат за опазване на екосистемите, обработването на земята, използване на генетичните ресурси и адаптиране към изменението на климата.

Проектите, които насърчават ново поколение участници в селските райони и вериги за създаване на стойност, които са по-добре свързани, по-екологично съобразни, по-циркулярни и по-добре подкрепени от нов набор от добра политика, също ще се възползват от ново финансиране.

“Хоризонт 2020” е рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и  новата работна програма обхваща последните три години от програмата 2018-2020. Тези искания се основават на дългосрочен стратегически подход към научните изследвания и иновациите в ЕС. Техните приоритети са  в съответствие с настоящите и бъдещите цели на Общата селскостопанска политика. Това включва подпомагане на селскостопанския сектор, за да станете той, по-силен и устойчив на екологичните промени, насърчаване на младите хора да участват в селското стопанство и селския живот и укрепване на социално-икономическия живот в селските райони. Тази нова работна програма удвоява общите инвестиции в Horizon проектте за 2020 г., като достига един милиард евро, разпределени на 180 стипендии в седемте години на Хоризонт 2020. В тази връзка  Фил Хоугън, на  среща на върха в Лисабон на 11 и 12 октомври т.г каза:“, това е безпрецедентен опит да се сложат  земеделските производители в челните редици на иновациите.”

753 млн. EUR са заделени за осигуряване на по-устойчиво използване на ресурсите и по-добро производство на храни, като се създадат  по-добре управлявани екосистеми и природни ресурси. Подобряването на управлението на екосистемите може да помогне за борба с вредителите и болестите,  намаляване на химичните вещества или използване на антимикробни средства.

От тези 753 милиона евро,  75 милиона евро са заделени за управление на земята , включително създаването на общо европейско  управление на почвите на стойност 40 милиона евро, като основен принос за усилията за смекчаване на изменението на климата. Това ще се осъществи съвместно с глобалната инициатива за изследване на почвите.  45 милиона евро ще отидат за интелигентни системи на отглеждане , а 63 милиона за размножаване и генетика на ресурсите. Ще има и  международно сътрудничество, по-специално с Китай и Африка (112 млн. Евро).

263 милиона евро са предназначени за популяризиране на селските и  по-добре свързани вериги за създаване на стойност.

Около 100 млн. Евро са предназначени за приемане и развитие на цифровите технологии в селските райони, и проучване на въздействието на тези промени върху подготовката за бъдещето.

Почти 100  милиона ще бъдат инвестирани в иновации в стойностни вериги, с акцент върху кръгла био икономика. Това ще бъде източник на възможности за нови предприятия и отрасли, които подобряват благосъстоянието в селските райони. Други  60 милиона евро ще има за проекти, които ще  помогнат  за т.нар обновяване на поколенията (т.е. увеличаване на броя на младите хора, интересуващи се в областта на земеделието и селските райони като цяло) увеличаване на възможностите за адаптация към изменението на климата и социално-икономически промени и по-добра защита на околната среда. И накрая,  ще се инвестира и в по-нататъшното развитие на системите за знания и иновации.

Източник ЕС

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here