Болус отчита стойността на рН и температурата в стомаха на кравите

Говедовъд.ею за първи път пише за унгарското говедовъдство и преди да ви представим болуса, ще ви запознае с нивото на млечното говедовъдство на Унгария.

В Унгария се отглеждат около 880 000 говеда от всички категории, а кравите са 370 000 бр. От тях 270 000 бр са от млечно направление. Кравите от породата Холщайн са около 240 000. От тях 165 986 са вписани в регистрите на Холщайнската развъдна асоциация. За 2016 г производствените резултати от 131 599 индивидуални записа за крави, показват, че средната млечност на тези крави е била 9685 кг с 3.67% м.в и 3.29% протеин. Производството на мляко е 1941 хил.т, което е почти два пъти повече от това, което произвеждаме ние, при почти един и същ брой млечни крави. Такава млечност не се постига ей така, за това се иска знание, упоритост и много работа от страна на производители и тези, които дърпат конците отгоре. Хората обаче са ги имали и сега продължават да шлайфат и малките детайли в производството.

Унгарският земеделски производител и ветеринарен лекар д-р Габор Сали е един от многото европейски иноватори, който виждат как един инструмент за интелигентно прецизно животновъдство, може да помогне за преодоляване на днешните предизвикателства.
Той използва инструмент, разработен от унгарска компания, който дава непрекъснато наблюдение в реално време на състоянията на млякото в говеждите стада, като се проверяват стойностите на рН и температурата. На всеки 10 минути, 13 см болус отчита стойността на рН и температурата в стомаха на кравите и предава тази информация на приемник. След това данните се изпращат до база данни, която е сърцето на системата. Тя съхранява данните и ги обработва и съхранява всички стойности на рН и температурата, събрани от различни стада в страната и чужбина, където се използват приспособленията.
Компанията, която разработи инструмента, има партньори за разпространение извън границите на Унгария. В Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Турция, Иран, Канада и дори се водят преговори с Израел. Споделянето на данни между тези страни ще създаде добавена стойност за общото наблюдение на здравето, ранното откриване на ацидозата, добива на мляко и подобряването на качеството му и ще предостави обратна информация за управлението на фуражите и стопанствата, от която ще се възползват земеделските стопани. “Заедно с разработчиците на инструмента, ние сме тествали системата, за да придобием опит как получените данни могат да помогнат за откриването и предотвратяването на грешките в технологиите за хранене и управление”, казва Габор.
Заедно Габор и разработчиците търсят съотношения между ежедневните промени в рН и грешките при управлението или храненето, драстичните промени на времето и тяхната тежест. Резултатите от проучването потвърждават, че рязкото изменение на общата смесена дажба, с която се хранят животните, може да доведе до значителна амиоза. Инструментът преобразува суровите данни в автоматизирани сигнали за фермерите.
Някои случаи, при които данните са получени чрез използване на рН болус, показват, че грешките при лечението могат да причинят големи промени в pH , с много неблагоприятни последици. Тези грешки включват например забавяне на времето за доене, технически дефекти на фуража, промени във формулата за хранене, групиране и т.н.
“С този инструмент може да се открие ранна ацидоза и дори да бъде предотвратена”, казва Габор. Като експертен съветник Габор сега обединява усилията си с 5 унгарски стопанства и университет, за да намали маститите в млекопроизводството. Те ще използват инструмента, за да наблюдават нивото на pH на млякото, за да въведат нови процедури за откриване и предотвратяване на маститите, да увеличат добивите и качеството на млякото, и така да подобрят производителността на унгарските млечни ферми.
Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here