Пасища – боят настана, крави срещу коне

7

Разбира се, че заглавието е алегория. Но и истината е, че този въпрос за отдаване на пасищата за ползване на селскостопански животни също трябва да се реши и то в полза на производителите. Нали затова се дават тези субсидии.
Който ще взема, трябва да произвежда, ако не, значи той отглежда животните като хоби.
Всъщност няма да има разлика между домашните котки и конете в случая.
От проведения дебат наскоро в комисията по земеделие се изказаха и двете страни. Тези отглеждащи крави, биволи и овце и тези отглеждащи коне. Без да сме съдници, вземайки неутрална позиция би било интересно някой да обясни на нашите читатели, какво се произвежда от хилядите коне, които ползват няколко стотин хиляди декара пасище.
Нямаме традиция да ядем конско месо, в статистиката не е отбелязано да изнасяме за чужбина, нямаме и ресторанти за конско месо, защото май нямаме и разрешение за такива заведения.
Ако всичко това е невярно и имаме износ, документи за продадена продукция, съответно за внесени данъци, ще информираме нашите читатели и ще се извиним на асоциацията на конете.
Гръмките фази, като „Ние запазваме породите на България”, също трябва да бъдат подплатени с факти.
Кои са тия породи, които се отглеждат почти целогодишно в планината, как се изпълняват съответните селекционни програми, какво допринасят за продукта от животновъдството.
Ако отговорите на тези въпроси са нула, то означава, че единственото нещо, което носят конете – са пари. И то не е малко нали.
Представители на НСГБ присъстваха на тази среща, на която е била дадена думата на по един представител от двете формации – за и против пасищата за коне.
Говедовъд.ею

КРАСИМИР КАМЕНОВ: Уважаеми дами и господа, гости, животновъди, аз съм представител на асоциацията по животновъдство!
Възмутени сме от дефиницията, че конете могат да бъдат изключени, като пасищни животни, въпреки че Европейския съюз поощрява развъждането на коне и за допринасяне на биоразнообразието. Самата дефиниция „пасищни животни“ в Закона така е направена така, че няма никаква яснота. Ако не достигат пасищни мери и ливади за животновъдите, то трябва само да се отдаде обработваема земеделска земя на животните, които се отглеждат целогодишно оборно.
Секторът коневъдство е едно богатство, което разполага с коне за месо, и той може много бързо да се приобщи към брутния продукт на страната. Не е необходимо да се изпада в крайности, защото зад цялото мероприятие стоят някои хора, които искат да вземат пасищните мери. Българските породи коне са нашето богатство. На въпрос на депутат относно наличието на справка за конете е отговорено така: конете, които са регистрирани и идентифицирани в система на БАБХ, които кандидатства за пасища, мери и ливади от общински поземлен фон и държавен поземлен фонд, са 28 528 коня, като 5 509 от тях са автохтонни породи. За един кон над 6 месеца, който е равен на една животинска единица, се дават 15 дка до седма категория земя, а осма, девета и десета са 30 дка. Грубата сметка общо е 400 хил. дка. Благодаря.

За противниците на пасища за конете се изказа ДИМИТЪР ЗОРОВ
Това предложение, което е внесено, не е на един човек, а на бранша и то трябваше да се обсъди и евентуално приеме още миналата година.Но поради предсрочно прекратяване на правителството, това не можа да стане.Защо се налага? Аз ще кажа само няколко довода защо на конете не бива да им се разпределят пасища. Един от доводите е, че конят не създава продукт, какъвто е записан в регламента. Когато е автохтонен, те ползват 200 евро на животинска единица. Една от основните цели в селските райони е създаването на работни места. На една животинска единица сравнено между овце, крави и коне, колко са заетите и създадените работни места с осигурено плащане на осигуровки?
Сами можете да си направите изводите, особено защо не трябва да са над 7 категория. Повечето земи над седма категория са природни паркове – Рила, Пирин, Врачански балкан, Средна гора и така нататък. Добре е, че в момента Министерството на екологията и управлението на парковете не си вършат работата. Защо?!
Защото тези коне в момента са създали една среда, в която посещението на туристи е трудно – множество фекалии и унищожение на флората. Аз мога да кажа, че се намирам в един такъв парк – Врачанския, и който иска може да заповяда и да види какво е станало- изчезващи видове растения.
Да не говорим за опасността особено сега, когато България е в зоната на разпространение на болестите. Ние поискахме да бъде направена инвентаризация на чиповете, които са вкарани и на ушните марки в системата дали действително срещу тях има такива животни. Отговори ни се, че това не може физически да бъде осъществено, защото над 90% от конете са свободно разхождащи се, или там както се водят, и трябва всички коне в страната едновременно да се проверят. Ние говорим за тези над 90% свободно разхождащи се. В разговори със САПИ ни казаха, че те също имат огромен проблем по магистралите и сигурно Вие сте свидетели на това. Те гонят коне по магистралите.
Оставяме материала без край, защото предполагаме на следващия етап ще има още по-разгорещени и жестоки дебати. С удоволствие обаче сме готови да си хапнем и по един конски стек. Насочетени къде.
За говедовъд.ею

7 КОМЕНТАРИ

  1. Браво на Говедовъдите,а Биволовъдите май са дълбок сън и спят.

  2. Написаното е толкова несъстоятелно, колкото всичките глупости на Митко Зоров и вносителите на законопроекта, Толкова нелепо, че дори не си струва да бъде коментирано. Апропо – кой издава разрешителни за месото, което да се сервира в ресторантите? и, в колко ресторанта се сервира телешки стек?
    а, само прочитането на заглавието показва кой какво иска – пасища за животните или пасища за субсидии. след конете сигурно следват козите, биволите, месодайните крави на всички други стопани освен на богопомазаните Зоров и дружинка…. и, само да попитам – колко дни прекарват на паша в планината млекодойните крави на Зоров? или на Полковника кравите всеки ден ходят до Сините камъни по 3 пъти преди доене……

  3. Пасища само за месодайни направления и всичко ще бъде равнопоставено.Мляко от пасища няма как да е в себестойност.Без агроекологични мерки.Защото ползата от тях е източване на бюджета единствено.Затова доказваш месо получаваш субсидия.Било коне било биволи било крави и т.н

  4. Целта на заниманието е изключително едностранчива лобистка поправка. Тя следва една тенденция от последните години на изтласкване на конете(и не само) от пасищата за сметка на говедата. При това всички негативни влияния върху пасищата, резултат от бурното развитие на “месодайното” говедовъдство се приписват автоматично на конете. Планински пасища традиционно използвани и поддържани от стада овце и хергелета каракачански коне, вече са превзети от многочислена свободно пасяща(без надзор) популация от говеда, повечето от които безпородни или кръстоски. Високите акумулирани субсидии за това ново за страната въдство в съчетание със значително по-ниските разходи за стопанина в сравнение с овцевъди и коняри допринесе за взривното му разпространение. Съответно допринесе за тежки последствия върху пасищните екосистеми – ерозия на повърхностния почвен слой, “изгаряне” на флората от прекомерното наторяване от говежди екскременти, промяна в биоразнообразието, еутрофикация на езерата, замърсяване на планински реки. И за финал да отбележим, че една проста статистика показва, че пасищата отдадени за говеда са НЯКОЛКО ПЪТИ повече от тези отдадени за овце и в още в по-висока диспропорция в сравнение с тези отдадени на пасищно отглежданите коне.

  5. Най-голям дял от пасищата са отдадени на говеда. Значително по-малко са за овцете, козите и конете. Въпреки че последните три са традиционно пасищно отглеждани по планинските пасища. Странно е, че дори тази очевидна липса на паритет не задоволява говедовъдите.

  6. В сайта могат да бъдат намерени различни гледни точки, най-актуалните новини от деня и полезно съдържание от надеждни публични източници.

  7. В сайта могат да бъдат намерени различни гледни точки, най-актуалните новини от деня и полезно съдържание от надеждни публични източници.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here