Къпем и подстригваме овцете

0

Това съобщение все още не се отнася за нашите овце и тези задължения ги нямат овцевъдите, но все пак не е лошо от сега да си приготвят по някое душче, ножици или машинки за подстригване .

“Политиката за чисти овце” е тема на много дебати между овцевъдите на Ирландия. Тя е въведена през 2016 г. и е система от три категории. Съгласно политиката, овцете се класифицират като задоволителни (категория А), приемливи (категория Б) или неприемливи (категория В).
Тя е въведена за значително подобряване чистотата на входящите овце за клане и одобрена от Министерството на земеделието. Изпращането на мръсни овце за клане увеличава риска от наличието на вредни бактерии, такива овце рискуват качеството на предоставяното месо на пазара. За да се помогне за ограничаване на този риск е въведена системата от три категории

Категория А – Задоволителна
Това са овце с чиста и суха вълна, които могат да бъдат заклани, с малък риск от заразяване на месото по време на процеса на клане, като се използват стандартните процедури в кланицата.
Категория Б – Допустимо
Овцете от тази категория са класифицирани като имащи умерено замърсяване на руното, което може да бъде заклано само, без неприемлив риск от замърсяване на месото , чрез въвеждане на допълнителни интервенции.
Категория С – Неприемливо
Това са овце със силно замърсено руно, неподходящо за клане. Тези овце не трябва да се представят за предкланица в това състояние и отговорността на FBO (операторът на хранителни продукти) е да предприеме необходимите коригиращи действия.

За да се намали рискът от попадане на овце в последната категория – категория В – МЗ предлага на земеделските производители следните съвети:
• Почиствайте мръсни овце преди транспортиране до кланицата;
• Осигурете помещение със сламена постеля и отстранете храната от овцете за минимум осем часа преди клането. Водата трябва да бъде на разположение на животните по всяко време;
• Независимо дали използвате собствен или договорен транспорт, трябва да използвате само чисти, сухи и добре проветриви автомобили. Това превозно средство трябва да има водонепропусклив покрив .
• Също така трябва да използвате абсорбиращи материали на пода на транспортните средства;
• Само чистата овца трябва да бъде изпращани до кланицата.
Въпреки, че много от фермерите полагат големи усилия да изпратят “задоволителни” овце за клане, някои кланици въведоха такси за подстригване на всички агнета, които преминават през портала. Против тази такса са овцевъдите, те казват, че това е несправедлива практика и трябва да бъде преразгледана незабавно. Няма причина, поради която земеделските стопани  да плащат такса за подстригване на животно, което не е задължително. Прилагането на такива такси отнема всякакъв стимул за земеделските производители да представят агнета за клане в задоволително състояние. Ако този проблем не бъде разгледан, основните принципи за политиката на чисти овце е застрашена и политиката в крайна сметка може да се провали.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here