Овцете пак на мода, да им е честито

2

На 22 ноември 2017 г., от 9.00 ч в Брюксел ще се проведе заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Ще бъдат обсъдени 18 точки дневен ред, вероятно ще присъства и комисаря по земеделие – Фил  Хоган. Най-важната сякаш за нас си остава т.6 -.
Настоящото положение и бъдещите перспективи за секторите на овцете и козите в ЕС, докладва Естер Гарсия.
Със съкращения ще поместим Доклада, който ще бъде внесен за разглеждане.

 ПРОЕКТ НА ДОКЛАД  относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Овцевъдството и козевъдството са несъмнено най-уязвимите сектори на животновъдството в Европейския съюз. Процентът на изоставяне на дейността и застаряване на фермерите в тази област е много висок, което, заедно с влошената ветеринарна обстановка през последните години, доведе до загубата на 25 милиона овце от 80-те години досега. Въпреки че на европейско равнище овцевъдството и козевъдството генерират едва 3,6% от цялото производство на животинска продукция, с 98 милиона добитък, тези отрасли обхващат обширни региони, голяма част от които се характеризират със значителни неблагоприятни природни условия.

Добре известен е примерът с Обединеното кралство, където стадата заемат 31% от земеделската площ, или държави като Испания, Румъния и Италия, където те заемат 20% от земята. Броят на стопанствата е 850 000 за овцете и 450 000 за козите.

По брой на овцете първо място заема Обединеното кралство с 39,5% от общия брой, следвано от Испания (27,4%), Гърция (15,9%), Румъния (15,6%), Франция (12,2%), Италия (12,2%) и Ирландия (11%). При козите Гърция е на първо място с над 35%, следвана от Испания (21%), Румъния (10,6%), Франция (10,3%) и Италия (7,9%). Като цяло производството на овче месо има много голямо икономическо значение, но е в състояние на сериозен упадък поради увеличаване на производството на някои млечни продукти, които отговарят в по-голяма степен на навиците на потребителите. При козевъдството се наблюдава увеличение на предлагането на млечни продукти и нарастване на износа на ярета за трети държави.

Излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз ще бъде един от основните проблеми за сектора през следващите години поради решаващото влияние на тази държава върху европейския пазар и поради факта, че тя е основната входна точка за вноса от трети държави. Към търговското въздействие ще се добавят последиците от Брексит за бюджета на ЕС, които могат да се усетят по-тежко в по-слабите сектори, като например овцевъдството и козевъдството, ако бъде извършено хоризонтално съкращение на средствата, предназначени за общата селскостопанска политика. Излизането на Обединеното кралство от ЕС би могло да засегне значително сектора на овцевъдството в Ирландия — държава, която изнася 80% от своето производство, като 63% от доставките са предназначени за пазарите на Франция и Великобритания. Освен това, Обединеното кралство внася най-много овче месо от трети държави, начело с Нова Зеландия, и следователно неговото излизане от Европейския съюз ще доведе до някои въпроси във връзка с търговския обмен с останалите 27 държави членки.

Освен конюнктурните фактори, основният структурен проблем, пред който са изправени тези сектори, е спадът на консумацията на овче и козе месо в рамките на Европейския съюз, като този спад е към 40% за последните 15 години — от 3,6 на 2 кг на глава от населението в момента.

Комисията изглежда е решила да положи допълнителни усилия за насърчаване на този сектор с оглед на препоръките на Форума за овче месо, създаден през 2015 г. по нейна инициатива. Изпълнителният орган на Общността ще създаде специален бюджетен ред за секторите овцевъдство и козевъдство за бъдещите кампании, съфинансирани от бюджета на Общността, което ще доведе до предимството, че ще се премахне натискът във връзка с искания на конкурентни дружества от други сектори за производството на месо. Подкрепата за иновации в областта на овцевъдството и козевъдството следва също да бъде увеличена чрез европейски средства.

Тези отрасли на животновъдството осигуряват несъмнено добавена стойност за околната среда, тъй като спомагат за запазване на биологичното разнообразие и ландшафта в много неплодородни или с неблагоприятни природни условия райони, допринасяйки за борбата с някои явления като ерозия, лавини или горски пожари. Пашата спомага реално за опазване на селските райони. Това, заедно с уязвимостта на тези производства, обосновава факта, че 22 от общо 28-те държави членки са решили да предоставят обвързани с производството помощи за секторите овцевъдство и козевъдство, на средна годишна стойност 486 милиона евро (средно по 12 EUR на глава добитък) през текущия период на финансовите перспективи, за да се ограничи масовото напускане на тези сектори, което се наблюдава вече в продължение на години. Обвързването на помощите с производството следва да се запази и, по възможност, да се засили при предстоящата реформа на общата селскостопанска политика.

Степента на самодостатъчност на европейското производство е 87%, но производството на овче месо е подложено на особено голям натиск поради вноса от някои трети държави като Нова Зеландия и Австралия, което затруднява конкурентоспособността му в някои критични моменти на търговския календар (по Великден и Коледа). Структурата на износа на Нова Зеландия се промени през последните години, като се премина от производството на замразено месо към производството на прясно и охладено месо. Затова секторът иска тези промени да се вземат предвид при преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия с тази държава чрез разделяне на текущата квота.

За разлика от сектора на говеждото месо, с който, между другото, овцевъдството и козевъдството се конкурират, при тези сектори няма хармонизация на търговските канали в държавите членки, което, заедно със силната разпокъсаност на производствата, води до значителна липса на прозрачност в предаваната информация за цените — факт, който възпрепятства точното представяне на положението в тези сектори с оглед приемане на мерки за подкрепа при критични ситуации.

Прочитайки този Доклад трябва да си направим и ние някои ИЗВОДИ:

-Сектора ще бъде още по превилигирован през следващите години от ЕО.

-създаване на специален бюджетен ред и премахване досегашния натиск от другите сектори.

-хармонизация в търговските канали

-намаляване натиска с разрешени средства от внос

-България стои доста добре по отношение на обвързаната подкрепа- в Европа средната ставка за овца е 12 евро, при нас двоино.

Честито овцевъди.

Утре 18.11.2017 г Говедовъд.ею ще публикува и проекта за вземане на решения от комисията и включването им в поредния Регламент.

 

 

 

 

 

2 КОМЕНТАРИ

  1. Кое да ни е ЧЕСТИТО!? Че обвързаната подкрепа щяла да става все по-обвързана. И това трябва да ни спаси ли? В статията се говори единствено, че ще се направи някакъв опит да се регулира пазара. А това е толкова абстрактно и разтегливо за осъществяване във времето, че остава само поредния” прах хвърлен в очите ни”. И кога??? Вече е твърде късно. Масово хората продават стадата си, на безценица и то. Но проблемът е още по-голям ВЕЧЕ НЯМА И ЕНТУСИАСТИ, които да купуват

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here