Смъртността в говедовъдните ферми

Едно много важно изследване за животновъдите е относно факторите свързани със смъртността на животните във фермите, за да знаят фермерите кои фактори трябва да се подобрят в рамките на максималното, за да се намали смъртността.
Много наши фермери си водят статистика по отношение на смъртността и знаят слабите си страни, но още повече други, ги смятат на пръсти. Независимо, че направихме проучване за подобен материал с български автор , не можахме да намеримтакъв, затова отново се позоваваме на чужди автори.
Ако има българска публикация на тази тема, сме готови веднага да я публикуваме. Изследването е направено във големи ферми в средния запад на САЩ.
У нас също има големи ферми така че, те би могло да имат полза от тази информация.
Говедовъд

Рискови фактори за кравите и стадата, свързани със смъртността в стопанствата от млекопроизводството

Целите на проучването са, да се опише смъртността в стопанствата и да се изследват рисковите фактори във ферми от Средния Запад на САЩ. Използвайки пълен анализ на лактациите и записите в книговодството, изследователите са анализирали над 5,9 милиона записани доклади за лактация на кравите от 10 щата.

Независимите променливи, използвани в моделите на крава, са добив на мляко по тестовете, процент на млечна мазнина, процент протеини, тяхното съотношение, урейния азот на млякото, соматични клетки, сухостоен период, интервал между отелване, мъртвото раждане, пол при телета, трудност при отелване, сезон на отелване, паритет и порода.

Използваните методи и изчисления, авторите също са описали подробно, но в крайна сметка, за фермерите са по важни изводите от наблюдението.
Описателен анализ показва, че общият процент на смъртност при крави е 6,4 на 100 крави годишно и е нараснал от 5,9 % през пет годишния период на изследването на 6,8% през 2010 г. Смъртността е основната причина за напускане на стадото (19,4% от общият отпад на животни. последвано от репродукция (14,6 %), наранявания и други (14,0%), ниско производство (12,3%) и мастит (10,5%).

Анализът на рисковите фактор показва, че повишената опасност от смъртност е свързана с по-високо съотношение на мазнини към протеини, по-висок процент млечни мазнини, по-нисък процент на млечни протеини, крави с телета, мляко урея, увеличаване на паритета, по-дълъг интервал на отелване, висок резултат от теста за соматични клетки, повишен резултат за толериране и порода (Холщайн срещу други).
Намалената опасност от смъртност е свързана с по-високия добив на мляко за първите дни на теста, висок млечен протеин и по-кратък сухостоен период.

По отношение на факторите за стадото, повишената опасност от смъртност се свързва с увеличаване на размера на стадата, увеличаване на процента на мъртвородени, по-висок резултат на соматични клетки и увеличаване на интервала за отелване на стадата.
Кравите в стадата с по-висок добив на мляко са имали по-нисък риск от смърт. Резултатите от проучването показват, че първите данни от тестовите дни, особено онези, които са показателни за отрицателното енергийно равновесие при кравите, биха могли да помогнат за идентифициране на животните с висок риск от смъртност.
По-високият добив на мляко на крава не е имал отрицателно отношение към смъртността.

В допълнение, връзката между факторите на равнище стадо и смъртността показва, че качеството на управлението може да бъде важен фактор за намаляване на смъртността в стопанството, като по този начин се подобри благосъстоянието на кравите.

5 КОМЕНТАРИ

  1. Като им слагат всякакви лекарства хормони добавки как няма да умират те искат една крава да е млекоцентрала

    • В статията пишат: Кравите в стадата с по-висок добив на мляко са имали по-нисък риск от смърт !!! Колкото повече мляко, толкова по-ниска смъртност!

  2. Някъде в статията беше споменат и полът на приплодите. Има ли връзка с това ваксината за Нодуларен дерматит? След това ваксиниране приплодите са 80 % от мъжки пол и повечето са ” мутанти” !?

  3. Ами спрете да осеменяване местните ни кравички с шароле, Херефорд,Абердин или Белгийско,за да няма мутанти.
    Няма да откриете топлата вода в генетиката,има си правила и съображения,за да няма партус с трактора на комшията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here